Xây dựng Chương trình Khoa học công nghệ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

(VOV) - “Xây dựng Chương trình khoa học – công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước, phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” là chủ đề Hội thảo do Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 11/4 tại Hà Nội.

Xây dựng Chương trình Khoa học công nghệ phát triển bền vững vùng Tây Bắc - ảnh 1


Các đại biểu nhận định Tây Bắc là địa bàn chiến lược trọng yếu của đất nước, có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển nhưng vẫn chưa được phát huy một cách xứng đáng. Theo các đại biểu, việc nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin và bộ cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành; bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển bền vững vùng Tây Bắc và từng vùng địa chính trị - kinh tế - sinh thái; phát triển, ứng dụng và chuyển giao một số hệ thống công nghệ tiên tiến và thích hợp cho các doanh nghiệp trong vùng là cần thiết, nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có khả năng cạnh tranh và khai thác hiệu quả các nguồn lực.


Ông Đinh Văn Cương, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc cho biết: “Chương trình khoa học, công nghệ vùng Tây Bắc phải nghiên cứu và đánh giá một cách đầy đủ thực trạng của vùng từ môi trường, khí hậu, đất đai, kinh tế, dân số…trên cơ sở đó xây dựng mô hình phát triển khoa học, công nghệ và nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng, đáp ứng yêu cầu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật phù hợp với quá trình đào tạo nguồn nhân lực ở đây. Nhân dân tiếp thu được ở mức nào thì chuyển giao ở mức đó và phải làm kiên trì, đồng bộ”./.

Phản hồi

Các tin/bài khác