Hội thảo khoa học “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam“

(VOV5) - Các đại biểu tập trung phân tích và đánh giá các giá trị đặc trưng về văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng… của áo dài trong dòng chảy văn hóa - lịch sử Huế.

Chiều 8/7, tại thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội thảo khoa học “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”. 

Hội thảo khoa học “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam“ - ảnh 1 Biểu diễn áo dài truyền thống

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà nghiên cứu đã trao đổi, thảo luận về những cải cách trang phục của Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát đối với Áo dài Việt Nam; những đóng góp của vua Minh Mạng trong việc ban hành các quy định về trang phục cung đình, trang phục dân gian trong phạm vi toàn quốc.

Các đại biểu tập trung phân tích và đánh giá các giá trị đặc trưng về văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng… của áo dài trong dòng chảy văn hóa - lịch sử Huế, xây dựng và khẳng định Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ và phát huy các giá trị di sản áo dài trong bối cảnh đương đại; xây dựng thương hiệu Áo dài Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa, du lịch đặc sắc của tỉnh; phổ biến áo dài trong cuộc sống đương đại dựa trên nền tảng dấu ấn văn hóa, lịch sử và không để đánh mất đi hồn cốt của chiếc áo dài truyền thống.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác