Luật Bảo vệ Môi trường năm 2013 tạo bước đột phá bảo vệ môi trường

(VOV5) - Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 23/6/2014 tạo bước đột phá trong công tác bảo vệ môi trường. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang khi Luật này có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có nhiều thay đổi và tiến bộ hơn Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, có nhiều quy định chặt chẽ trong bảo vệ môi trường nhất là vấn đề đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên… Cùng với những quy định chặt chẽ, Luật có chế tài xử lý vi phạm với mức xử phạt có thể lên đến 2 tỷ đồng một vụ việc. Điều này có tác động trực tiếp đến mọi tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Phản hồi

Các tin/bài khác