Nâng cao nhận thức vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới

(VOV5) - Hội nghị cũng nhằm nâng cao hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong lĩnh vực văn học nghệ thuật

Sáng 28/9, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn với chủ đề ‘nâng cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới’.

Nâng cao nhận thức vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới - ảnh 1PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: baolamdong.vn

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, cho biết: Hội nghị tập huấn đặt ra mục tiêu giúp học viên cũng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng nhà nước, kết quả và những vấn đề đặt ra qua 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 9 khóa XI về "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Hội nghị cũng nhằm nâng cao hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong lĩnh vực văn học nghệ thuật; quán triệt quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật…"

Hội nghị diễn ra đến ngày 1/10 với 6 chuyên đề.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác