Nâng cao nhận thức về hệ giá trị văn hóa

(VOV5) - Đề án nhằm tuyên truyền về hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030. 

Nâng cao nhận thức về hệ giá trị văn hóa - ảnh 1Múa rùa của người Dao huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Phương Thanh/baophutho.vn

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Kế hoạch cũng nhằm tuyên truyền về hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện từng địa phương; về các mô hình Câu lạc bộ văn hoá, nghệ thuật ở thôn, bản, làng, buôm, phum, sóc, xóm, ấp và khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.

Thời gian thực hiện Kế hoạch trong giai đoạn từ năm 2021-2030.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác