Thực trạng và thách thức của Tây Nguyên trong phát triển bền vững

(VOV5)- Đây là nội dung cuộc hội thảo tổ chức ngày 8/1 tại thành phố Kontum, tỉnh Kontum, nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện những thuận lợi, thách thức từ đó đưa ra các đề xuất về định hướng, cơ chế chính sách góp phần phát triển bền vững Tây Nguyên.


Thực trạng và thách thức của Tây Nguyên trong phát triển bền vững - ảnh 1
Ảnh:tainguyenmoitruong.com.vn

Hội thảo đề cập nhiều vấn đề đang là thách thức trong phát triển bền vững của Tây Nguyên hiện nay như  sự suy thoái về tài nguyên thiên nhiên, cơ cấu kinh tế chưa phù hợp.

Một số ý kiến đại biểu cho rằng để phát triển Tây Nguyên bền vững phải giải quyết hai vấn đề song song, đó là ổn định và phát triển kinh tế. Mặt khác phải giải quyết được hài hòa giữa phát triển của cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ và các cộng đồng mới nhập cư. Cùng với đó là các vấn đề quản lý, sử dụng đất đai, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Giải quyết tốt những vấn đề này sẽ giúp Tây Nguyên có vị trí thực sự trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của 5 tỉnh trong khu vực…

Phản hồi

Các tin/bài khác