Văn học nghệ thuật: phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại

(VOV5) - Các tham luận tại hội thảo bám sát tinh thần, nội dung của Nghị quyết 23-NQ/TW.
Văn học nghệ thuật: phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại - ảnh 1Toàn cảnh Hội thảo - Ảnh: Báo Hà Nam

Hôm nay (19/12), tại Hà Nam, diễn ra hội thảo khoa học toàn quốc: Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật thời kỳ mới”. Hội thảo do Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương chủ trì tổ chức.

Các tham luận tại hội thảo bám sát tinh thần, nội dung của Nghị quyết 23-NQ/TW, nhất là phần mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp để xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật nước nhà trong thời kỳ mới. Trong đó, nhấn mạnh tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của văn học nghệ thuật về đề tài, nội dung, loại hình, phương pháp sáng tác, nâng cao chất lượng toàn diện nền văn học nghệ thuật nước nhà. Đồng thời, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác