Thổi bùng ý chí, quyết tâm mới

(VOV5) - Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng lần này có rất nhiều điểm mới chưa từng có trong tiền lệ. 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam hôm cuối tuần qua tại Hà Nội là rất quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp để triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Hội nghị đã thổi bùng lên ý chí, khát vọng và quyết tâm mới xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh, mạnh giàu.

Thổi bùng ý chí, quyết tâm mới - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam. (VOV)

Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng lần này có rất nhiều điểm mới chưa từng có trong tiền lệ. Trước đó, chưa một hội nghị triển khai Nghị quyết nào được ứng dụng công nghệ thông tin lan tỏa Nghị quyết tới gần 1 triệu đảng viên cùng lúc tại gần 7.500 điểm cầu toàn quốc. Do việc áp dụng công nghệ thông tin nên từ lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị, các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, cấp cơ sở của các tỉnh ủy, thành ủy… trên toàn quốc tham dự hội nghị đã được truyền đạt trực tiếp những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng trong thời gian nhanh nhất, trực tiếp và hiệu quả nhất. Điều này tạo ra hiệu ứng lớn, nâng cao tính chủ động của các địa phương hơn trong việc thực hiện các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Điều đặc biệt hơn cả là những báo cáo viên phổ biến, quán triệt Nghị quyết lần này đều là những cán bộ chủ chốt trong Đảng, trong Bộ Chính trị nên việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống rất sâu sắc, có ý nghĩa. Thông thường, hiệu quả của các buổi học nghị quyết đòi hỏi rất lớn ở chất lượng các báo cáo viên. Nội dung, phương pháp truyền đạt tốt sẽ tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức. Các báo cáo viên lần này trực tiếp là các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã giới thiệu nghị quyết một cách sinh động, có sức cuốn hút theo phương châm “đưa cuộc sống vào nghị quyết và đưa nghị quyết về với đời sống” nên việc quán triệt Nghị quyết hiệu quả ở mức cao nhất.

Thổi bùng ý chí, quyết tâm mới - ảnh 2Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Hà Nội. (VOV)

Điều đáng nói nữa là với cách triển khai học tập nghị quyết như lần này đã góp phần tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc cho Nhà nước và nhân dân. Đặc biệt hơn, Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một cách rất nhanh chóng, chính xác từ chính những người trực tiếp tham gia soạn thảo xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội của Đảng trình bày chính nghị quyết đó. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII nhanh hơn, thuận lợi hơn, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết vào cuộc sống.

 Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu tiền đề, có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống, là công việc thường xuyên, được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Yêu cầu trong đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên đều được nghiên cứu học tập, quán triệt, nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội, các nội dung trong chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, vận dụng phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị và điều kiện của mỗi cá nhân, tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Việc "ngấm" Nghị quyết của Đảng sẽ góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm "lấy xây làm chính", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", củng cố niềm tin trong nhân dân.

Điều đáng nói hơn là việc thấm nhuần sâu sắc nghị quyết của Đảng sẽ giúp nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Gần 1 triệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam cùng nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết tại một thời điểm đã cùng thổi bùng lên ý chí, niềm tin, khát vọng, biến quyết tâm chính trị thành hành động thiết thực, sớm đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác