20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến

(VOV5) -  Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020, diễn ra từ ngày 6/2-26/2/2021.

Chiều 5/2, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020 họp lần thứ nhất thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kín chọn ra 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến - ảnh 1Anh Nguyễn Anh Tuấn và anh Bùi Quang Huy chủ trì buổi họp- Ảnh Đức Văn

Năm 2020, BTC Giải thưởng nhận được 152 hồ sơ hợp lệ từ 44 đơn vị gửi về. Căn cứ hồ sơ và công tác thẩm định, phân tích, đánh giá, Hội đồng xét chọn giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 bỏ phiếu kín chọn ra 20 đề cử thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước không có đề cử) vào vòng bình chọn trực tuyến.

Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020, diễn ra từ ngày 6/2-26/2/2021. Phương thức bình chọn: sử dụng một hệ thống bình chọn duy nhất, địa chỉ: www.tainangtrevietnam.vn.

Lễ Tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 và kỷ niệm 25 năm Giải thưởng dự kiến diễn ra ngày 22/3/2021.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác