Đại học Quốc gia Hà Nội tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các đối tác trong nước

(VOV5) - Đó là nội dung hội nghị chuyên đề Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hợp tác với các đối tác trong nước của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hợp tác với các đối tác trong nước. 26 năm qua, bên cạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, từ năm 2014, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong nước với các cơ quan Chính phủ, Bộ, Ban, ngành, các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp; triển khai nhiều đề án nghiên cứu theo đặt hàng của doanh nghiệp, địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội và giải quyết các vấn đề mà địa phương và doanh nghiệp đang đối mặt.

Ông Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nhấn mạnh: "Qua hội nghị này chúng tôi cũng mong muốn là ra soát lại xem các hợp tác hiện nay với các đối tác chiến lược của Đại học Quốc gia Hà Nội như thế nào, xem mong muốn của các đối tác đối với Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chúng tôi đẩy mạnh trên mấy mảng, thứ nhất là đào tạo nguồn nhân lực cho các đơn vị, thứ 2 là chuyển giao công nghệ. Chuyển giao công nghệ thì có 2 yếu tố là đưa các nghiên cứu ứng dụng của đội ngũ cán bộ, giảng viên vào thực tế và một hướng mới chúng tôi đang muốn làm đó là kết nối các đối tác quốc tế với đối tác trong nước để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp cũng như các vấn đề của địa phương".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác