Đặt thanh niên vào vị trí thực hiện khát vọng 2045 của đất nước

(VOV5) - Ngày 18/3, Trung ương  Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

Các đại biểu cho rằng các mục tiêu trong Dự thảo chiến lược phát triển thanh niên có cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học, thực tiễn; các mục tiêu rõ ràng và có tính ưu tiên mục tiêu trước mắt.

Theo các đại biểu, các nhiệm vụ giải pháp và tổ chức thực hiện về chiến lược phát triển thanh niên phải huy động được sự quan tâm của các cấp các ngành và toàn xã hội vào các chỉ tiêu cụ thể như tính khả thi, tính cập nhật để phù hợp với thời đại mới và những vấn đề đặt ra cho xã hội, cho thanh niên như vấn đề cách mạng 4.0, số hóa, hội nhập công dân toàn cầu, khởi nghiệp sáng tạo…
Đặt thanh niên vào vị trí thực hiện khát vọng 2045 của đất nước - ảnh 1Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030. Ảnh: Thu Hằng

Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, cho biết các ý kiến của đại biểu đều đánh giá việc xây dựng chiến lược rất quan trọng, cần thiết và phải được ban hành sớm trong thời gian tới.

Anh Nguyễn Ngọc Lương khẳng định Chiến lược phát triển thanh niên phải được đặt vào vị trí thực hiện khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045. Việc xây dựng chiến lược không chỉ dành cho thanh niên, mà còn là sứ mệnh của quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác