Đẩy nhanh chương trình điều tra tài nguyên, môi trường biển, hải đảo

(VOV5) - Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 tối thiểu 50% diện tích vùng biển và hải đảo Việt Nam được khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá về tài nguyê

Ngày 23/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện và Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2020.

Đẩy nhanh chương trình điều tra tài nguyên, môi trường biển, hải đảo - ảnh 1Rác thải từ nghề nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm môi trường biển Ninh Thuận.
Ảnh: Công Thử/TTXV 

Chương trình đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 tối thiểu 50% diện tích vùng biển và hải đảo Việt Nam được khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ở tỉ lệ 1:500.000 và điều tra ở tỷ lệ lớn đối với một số khu vực trọng điểm.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện và Quy chế phối hợp thực hiện Chương trình.

Nội dung chủ yếu của Kế hoạch gồm: thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kết quả công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức quản lý. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác