Doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển thể lực, tầm vóc của người Việt Nam

(VOV5) - Kinh phí tài trợ để phục vụ cho việc triển khai mô hình “Hệ thống các bài tập thể dục với dụng cụ cho trẻ từ 3-6 tuổi”.

Doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển thể lực, tầm vóc của người Việt Nam - ảnh 1

Quang cảnh lễ ký kết

Sáng 18 tháng 10 năm 2019, tại Hà Nội, Văn phòng Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Gia Hưng tổ chức lễ ký kết tài trợ.

Theo đó, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển hạ tầng Gia Hưng tài trợ cho Ban Điều phối đề án tổng phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong thời gian 5 năm (2019 - 2023). Kinh phí tài trợ sẽ được sử dụng cho việc đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực để phục vụ cho việc triển khai mô hình “Hệ thống các bài tập thể dục với dụng cụ cho trẻ từ 3-6 tuổi” của Đề án và Thúc đẩy các hoạt động của Chương trình 4 nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam.

Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 28 tháng 4 năm 2011. Đây là chương trình rất có ý nghĩa với mục tiêu phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ của người Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác