Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên

(VOV5) - Hành trình Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 là chuỗi các hoạt động trên phạm vi cả nước nhằm huy động, kết nối các nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp và tận dụng thời cơ để bứt phá từ đại dịch", Hành trình Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 đã chính thức khởi động.

Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên - ảnh 1Hành trình Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm nay có chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp và tận dụng thời cơ để bứt phá từ đại dịch”. - Ảnh: haiquanonline.com.vn 

Hành trình năm nay là chuỗi các hoạt động trên phạm vi cả nước nhằm huy động, kết nối các nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tìm kiếm và tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư; phát triển, mở rộng mạng lưới khởi nghiệp; từng bước hình thành các Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở mỗi địa phương.

Hành trình sẽ kết nối với lãnh đạo các địa phương để xây dựng nội dung, chương trình hành động giúp đại biểu của Hành trình hiểu rõ đường lối phát triển kinh tế ở từng địa phương theo hướng thiết thực, có chiều sâu, từ đó khởi nghiệp sáng tạo theo đúng chiến lược cần thiết.

Hành trình cấp tỉnh sẽ được tổ chức tại Cao Bằng, Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp. Hành trình cấp khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam tổ chức tại Thái Nguyên, Nghệ An, Lâm Đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác