Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức dân tộc

(VOV5) - Đề án này đã được tích hợp vào Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Sáng 17/11, tại thành phố Nha Trang, Uỷ ban Dân tộc tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả 3 năm (2018-2020) thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức dân tộc - ảnh 1 Quang cảnh Hội thảo. - Ảnh:ktv.org.vn

Thực hiện Quyết định 771/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”, Đề án này đã được tích hợp vào Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng theo 4 nhóm đối tượng, lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ vào kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức. Học viện Dân tộc và các địa phương tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho hơn 3.600 cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc cho biết, việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc là nhiệm vụ mới, đặc thù, các cơ quan, đơn vị chưa có nhiều kinh nghiệm. Thời gian tới, Uỷ ban Dân tộc đề ra 5 giải pháp gồm: hoàn thiện thể chế, xây dựng hoàn thiện chương trình, tài liệu, phối hợp các địa phương xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, quản lý chất lượng bồi dưỡng… để nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức về dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác