Nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho y tế tuyến cơ sở

(VOV5) - Nội dung cuốn sách phù hợp với định hướng tập trung chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng...

Nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho y tế tuyến cơ sở - ảnh 1

Toàn cảnh hội thảo - Ảnh: hanoimoi.com.vn

Ngày 1/10, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức công bố sách “Hướng dẫn chăm sóc tích hợp cho người cao tuổi (ICOPE): Hướng dẫn đánh giá lấy con người làm trung tâm và lộ trình chăm sóc ở tuyến cơ sở”. Sách do Tổ chức Y tế thế giới xây dựng và chuyển giao cho Bộ Y tế. Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày quốc tế người cao tuổi 1/10.

Cuốn sách nhằm mục đích hỗ trợ nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc xã hội tại cộng đồng trong việc phát hiện, quản lý sự suy giảm năng lực nội tại và giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi một cách toàn diện nhất. Nội dung cuốn sách phù hợp với định hướng tập trung chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng như các dự thảo dự án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 của Việt Nam, phù hợp với chiến lược hành động toàn cầu về vấn đề già hóa và sức khỏe của Tổ chức Y tế thế giới.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới phổ biến, hướng dẫn cụ thể các nội dung của cuốn sách để tất cả cán bộ, cộng tác viên dân số và y tế, nhất là ở tuyến cơ sở sử dụng trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác