Phát huy hiệu quả đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(VOV5) - Chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo xây dựng đời sống văn hóa; bảo tồn và phát triển đa dạng bản sắc văn hóa của các dân tộc trong vùng. 

Phát huy hiệu quả đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi - ảnh 1

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: baodantoc.vn

Ngày 24/9, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc tại tỉnh Phú Yên về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2016-2020. Tỉnh Phú Yên được đánh giá đã thực hiện đầy đủ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; phát huy được hiệu quả đầu tư của các nguồn vốn đã góp phần quan trọng làm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đề nghị tỉnh Phú Yên tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi; tập trung trợ giúp đồng bào nghèo, các dân tộc đặc biệt khó khăn...

Chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo xây dựng đời sống văn hóa; bảo tồn và phát triển đa dạng bản sắc văn hóa của các dân tộc trong vùng. Cùng với việc phát triển kinh tế, tỉnh quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở các vùng dân tộc thiểu số; giữ vững và ổn định an ninh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc đang sinh sống ở địa phương…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác