Phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

(VOV5) - Chiến lược đưa ra 11 nhóm giải pháp, trong đó có nhóm giải pháp về điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV.

Phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 - ảnh 1

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Mục tiêu của Chiến lược nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan AIDS, chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế-xã hội.

Cụ thể, mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV, tỉ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2030; mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm...

Bên cạnh đó, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS các tuyến; bảo đảm nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; bảo đảm tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra 11 nhóm giải pháp, trong đó có nhóm giải pháp về điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác