Thử nghiệm phương thức hạch toán tài khoản đại dương ở Việt Nam

(VOV5) - Hội thảo là dịp tham khảo ý kiến về những phát hiện ban đầu của nghiên cứu thí điểm tại Quảng Ninh với chủ đề ô nhiễm có nguồn gốc từ đất liền.

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Quỹ Hanns Seidel Foundation (Cộng hòa Liên bang Đức) và Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) tổ chức Hội thảo tham vấn về kết quả thử nghiệm phương thức hạch toán tài khoản đại dương ở Việt Nam.

Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận về việc xác định phạm vi nghiên cứu, rà soát hoạt động của các bên liên quan và cung cấp những kiến thức cơ bản về tài khoản đại dương, cũng như xây dựng những kế hoạch làm việc ngắn hạn để phát triển những sản phẩm đầu ra của nghiên cứu thí điểm.

Hội thảo là dịp để Viện chia sẻ và tham khảo ý kiến của các bên liên quan về những phát hiện ban đầu của nghiên cứu thí điểm tại Quảng Ninh với chủ đề ô nhiễm có nguồn gốc từ đất liền, tác động của du lịch và hệ sinh thái. 

Tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu đã chia sẻ, đóng góp ý kiến về các nội dung: xác định các nguồn gây ô nhiễm trên đất liền và tác động của du lịch đối với hệ sinh thái tại nghiên cứu thí điểm; cơ hội phổ biến và nhân rộng kết quả nghiên cứu; cơ hội mở rộng hợp tác về hạch toán tài khoản đại dương tại các địa phương khác của Việt Nam thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác