Việt Nam - Lào ký kết 3 văn bản hợp tác về giáo dục và đào tạo

(VOV5) - Đề án hợp tác giáo dục Việt - Lào đã đề xuất những giải pháp chiến lược để tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực cho Lào.

Việt Nam - Lào ký kết 3 văn bản hợp tác về giáo dục và đào tạo - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Sengdeuane Lacchanthaboune đã ký kết 3 văn bản hợp tác về giáo dục và đào tạo - Ảnh: Thu Hằng

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GDĐT Việt Nam Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Sengdeuane Lacchanthaboune ký kết 3 văn bản hợp tác về giáo dục và đào tạo.

3 văn bản hợp tác gồm: Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030”; Thỏa thuận Kế hoạch triển khai Đề án “Đưa nội dung các sản phẩm công trình lịch sử quan hệ đặc biệt hai nước Việt Nam - Lào và Lào - Việt Nam vào giảng dạy tại các trường học hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” và kế hoạch hợp tác năm 2021 giữa Bộ GDĐT Việt Nam và Bộ GDTT Lào.

Đề án hợp tác giáo dục Việt - Lào giai đoạn 2021-2030 đã đề xuất những giải pháp chiến lược, các nhiệm vụ cụ thể để tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực cho Lào. Bên cạnh việc kế thừa những hoạt động vẫn đang phát huy hiệu quả của giai đoạn trước, Đề án này sẽ tập trung triển khai một số nội dung mới để tạo sự đột phá về chất lượng đào tạo và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt - Lào.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác