Media /
ປ້າ ຕົນນື້ທິເຍີນ, ຜູ້ໄດ້ປະກອບອາຊີບເຮັດເຂົ້າຂຽບ ແລະ ປັນກວນເປັນເວລາ ກວ່າ 20 ປີແລ້ວ.
ປະຈຸບັນ, ໃນໝູ່ບ້ານມີ 62 ຄອບຄົວປະກອບອາຊີບເຮັດເຂົ້າຂຽບ ແລະ ປັນກວນ, ກວມເອົາອັດຕາ 35,6% ຈຳນວນພົນລະເມືອງຂອງໝູ່ບ້ານ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍເປັນການປະກອບສ່ວນເພີ່ມລາຍຮັບ, ປົວແປງຊີວິດກ
ເຂົ້າຂຽບ ແລະ ປັນກວນລິ້ວບາວສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດເຫ້ວ, ຖືກວາງຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ ດົງບາ, ຕະຫຼາດ ໄຕໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍຍັງຖືກຂາຍຢູ່ບາງແຂວງໃກ້ຄຽງອີກດ້ວຍ.
ເຂົ້າຂຽບທີ່ນຳໄປປີ້ງມີລາຄາແຕ່ 800 ດົງ ຫາ 3.000 ດົງ/ອັນ ແລະ ປັນກວນມີລາຄາແຕ່ 15.000 ດົງຫາ 20.000 ດົງ/ຊຸດ.

ອາຊີບເຮັດເຂົ້າຂຽບ ແລະ ປັນກວນລິ້ວບາວທີ່ນະຄອນເຫ້ວ

(VOVWORLD) - ໝູ່ບ້ານປະກອບອາຊີບເຮັດເຂົ້າຂຽບ ແລະ ປັນກວນໄດ້ມີມາແຕ່ທ້າຍສະຕະວັດທີ 15. ຜ່ານບັນດາໄລຍະປະຫວັດສາດ, ອາຊີບເຮັດເຂົ້າຂຽບ ແລະ ປັນກວນໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ຈາກຊາວບ້ານ ແລະ ພັດທະນາຈົນຮອດທຸກວັນນີ້.

       ເຂົ້າຂຽບ ແລະ ປັນກວນລິ້ວບາວມີລົດຊາດພິເສດ ແລະ ແຊບ, ລາຄາກໍເໝາະສົມ ແລະ ຮັບປະກັນຫຼັກອະນາໄມ, ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ດັ່ງນັ້ນ, ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມບໍລິໂພກຈາກລູກຄ້າທັງຢູ່ພາຍໃນແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ ແລະ ຕ່າງແຂວງ.

Le Huy - Hoang Ha