Media /

บุ๊นจ๋าซิงตื่อ

(VOVWORLD) - ถึงแม้ว่าการเตรียมวัตถุดิบและการปรุงเมนูบุ๊นจ๋าจะไม่ยุ่งยาก แต่นี่ถือเป็นของกินที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวแทบทุกคนที่มาเที่ยวเมืองหลวงฮานอย