เร่งผลักดันการผลิตอุปกรณ์การเเพทย์ เครื่องช่วยหายใจและเตรียมแผนตั้งโรงพยาบาลชั่วคราว

เร่งผลักดันการผลิตอุปกรณ์การเเพทย์ เครื่องช่วยหายใจและเตรียมแผนตั้งโรงพยาบาลชั่วคราว

(VOVWORLD) -นายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขผลักดันการอำรมวิชาชีพด้านการคัดกรองและรักษา เตรียมตั้งโรงพยาบาลชั่วคราว เร่งการผลิตอุปกรณ์การเเพทย์โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจที่มีคุณภาพ

เวียดนามพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๑คนและมีผู้ป่วย๑คนออกจากโรงพยาบาล

เวียดนามพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๑คนและมีผู้ป่วย๑คนออกจากโรงพยาบาล

(VOVWORLD) -จนถึงเวลา๑๙.๐๐นวันที่๕เมษายน เวียดนามประกาศพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๑คนและผู้ป่วย๑คนได้รับอนุญาตออกจากโรงพยาบาล

รายละเอียด

รายละเอียด

ประเพณีสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งสะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าและความสามัคคีชนทั้งชาติของเวียดนาม

ประเพณีสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งสะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าและความสามัคคีชนทั้งชาติของเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในหลายปีที่ผ่านมา พิธีสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง ที่ วิหารหุ่ง จังหวัดฟู้เถาะคือหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยมีประชาชนทั่วประเทศและชาวเวียดนามในต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อคุณูปการของบรรพกษัตริย์หุ่งในการสร้างชาติ แม้พิธีสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งในทุกปีจะจัดขึ้นในขอบเขตและรูปแบบที่แตกต่างกัน...
ก้าวเดินสำคัญในกระบวนการแปรข้อตกลงอีวีเอฟทีเอให้เป็นรูปธรรม

ก้าวเดินสำคัญในกระบวนการแปรข้อตกลงอีวีเอฟทีเอให้เป็นรูปธรรม

(VOVWORLD) - สภายุโรปหรืออีซีได้อนุมัติข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม – อียูหรืออีวีเอฟทีเอหลังจากที่ข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภายุโรปเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในด้านนิตินัยของอียูเพื่อให้ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ซึ่งตอนนี้ข้อตกลงฉบับนี้รอการอนุมัติจากสภาแห่งชาติเวียดนามและสองฝ่ายเสร็จสิ้นการแจ้งข้อมูลตามข้อกำหนดของข้อตกลง ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ...
ชาวต่างชาติในเวียดนามแสดงความขอบคุณหน่วยงานสาธารณสุขเวียดนาม

ชาวต่างชาติในเวียดนามแสดงความขอบคุณหน่วยงานสาธารณสุขเวียดนาม

(VOVWORLD) -ในสภาวการณ์ที่โรคโควิด-19ได้ระบาดอย่างรวดเร็วและซับซ้อน ด้วยเจตนารมณ์แห่งความเป็นมนุษย์ ความร่วมมือและแบ่งปัน รัฐบาลเวียดนามได้ชี้นำให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจช่วยเหลือชาวต่างชาติในเวียดนามเพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและได้รับการดูแลรักษาในกรณีติดเชื้อ...
นครโฮจิมินห์ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นครโฮจิมินห์ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(VOVWORLD) - จากสถานการณ์แรงงานเกือบ 6 หมื่นคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่...
ประกาศผู้ที่ชนะมินิเกมส์ประจำไตรมาสแรกปี 2020

ประกาศผู้ที่ชนะมินิเกมส์ประจำไตรมาสแรกปี 2020

(VOVWORLD) - สำหรับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C เวียดนามดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน 3 ครั้งคือในปี 1998 ปี 2010 และปี 2020 และสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 2 ครั้ง วาระปี 2008-2009 และ 2020-2021 
รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 28 มีนาคม

รายการตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 28 มีนาคม

(VOVWORLD) -เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 ยังคงเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจพิเศษจากแฟนรายการ...
โทรเลขแสดงความเสียใจ

โทรเลขแสดงความเสียใจ

(VOVWORLD) -นาย ประจวบ ไชยสาส์น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและนายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเวลา 07.10...
นักศึกษาเวียดนามในประเทศอินโดนีเซีย “ไม่กลับประเทศถ้าหากไม่จำเป็น”

นักศึกษาเวียดนามในประเทศอินโดนีเซีย “ไม่กลับประเทศถ้าหากไม่จำเป็น”

(VOVWORLD) - ก็เหมือนนักศึกษาเวียดนามที่กำลังศึกษาในประเทศอื่นๆทั่วโลก นักศึกษาเวียดนามที่กำลังศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศอิสลามที่มีวัฒนธรรมแตกต่างไม่เหมือนเวียดนาม ก็รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเมื่อโรคโควิด – 19 นับวันแพร่ระบาดอย่างรุนแรงมากขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย...
สาธารณรัฐเกาหลีส่งเสริมการจัดการประชุมออนไลน์อาเซียน + 3 เรื่องรับมือการแพร่ระบาดของโควิด – 19

สาธารณรัฐเกาหลีส่งเสริมการจัดการประชุมออนไลน์อาเซียน + 3 เรื่องรับมือการแพร่ระบาดของโควิด – 19

(VOVWORLD) -สาธารณรัฐเกาหลีกำลังผลักดันการจัดการประชุมออนไลน์พิเศษอาเซียน + 3 ระหว่าง10 ประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
เยาวชนเวียดนามกับการเผยแพร่ศิลปะพื้นเมือง

เยาวชนเวียดนามกับการเผยแพร่ศิลปะพื้นเมือง

(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมแนะนำและเผยแพร่ศิลปะพื้นเมืองแขนงต่างๆสู่ผู้ชม โดยกิจกรรมเหล่านี้จัดโดยเยาวชนด้วยความกระตือรือร้น อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า...
การอนุรักษ์ศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อในจังหวัดด่งท้าป

การอนุรักษ์ศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อในจังหวัดด่งท้าป

(VOVWORLD) - หลังจากได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก้ ศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อได้พัฒนามากขึ้นในเขตตะวันตกของภาคใต้ โดยเฉพาะเมืองกาวแหลง จังหวัดด่งท้าบ ซึ่งถือเป็นอาหารทางใจที่ขาดมิได้ของชาวบ้าน...
จังหวัดหลางเซิน จุดหมายปลายทางที่น่าสนใจในสี่ฤดูกาล

จังหวัดหลางเซิน จุดหมายปลายทางที่น่าสนใจในสี่ฤดูกาล

(VOVWORLD) - จังหวัดหลางเซินอยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ๑๘๐กิโลเมตร เป็นผืนแผ่นดินที่มีศักยภาพมากมายเพื่อการท่องเที่ยวในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม ด้วยแหล่งโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ แหล่งทัศนียภาพ วัดวาอารามรวมไปถึงวัฒนธรรมของที่หลากหลายของชนกลุ่มน้อยซึ่งร่วมสร้างเป็นเอกลักษณ์ให้แก่จังหวัดหลางเซิน
หลักพรมแดนสามชาติ เวียดนาม-ลาว-กัมพูชา สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและสันติภาพ

หลักพรมแดนสามชาติ เวียดนาม-ลาว-กัมพูชา สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและสันติภาพ

(VOVWORLD) -ในแนวพรมแดนที่ยาวกว่า292กิโลเมตรที่ติดกับสองประเทศลาวและกัมพูชาของจังหวัดกอนตุม ในเขตที่ราบสูงเตยเงวยนเวียดนามมีจุดพิเศษจุดหนึ่งที่ชาวท้องถิ่นได้บอกเล่ากันว่า "จุดที่ไก่ขันที่เดียว3ชาติต่างได้ยิน" ซึ่ง ณ จุดนี้ด้วยเจตนารมณ์แห่งความร่วมมือของรัฐบาลและประชาชน3ประเทศเวียดนาม...
เพิ่มมาตรการแปรรูปในเชิงลึกเพื่อเป็นฝ่ายรุกในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร

เพิ่มมาตรการแปรรูปในเชิงลึกเพื่อเป็นฝ่ายรุกในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร

(VOVWORLD) - การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดที่นำเข้าสินค้าต่างๆจากเวียดนาม โดยเฉพาะประเทศจีน รวมทั้งสร้างอุปสรรค์ให้แก่สถานประกอบการส่งออกสินค้าเกษตรของเวียดนาม...
เตินก๋างไซ่ง่อนพยายามยืนยันชื่อเสียงของท่าเรือเวียดนาม

เตินก๋างไซ่ง่อนพยายามยืนยันชื่อเสียงของท่าเรือเวียดนาม

(VOVWORLD) -จากผลสำเร็จที่น่ายินดีในปีที่ผ่านมา ปี 2020นี้ เครือบริษัท เตินก๋างไซ่ง่อน ตั้งเป้าไว้ว่า จะพยายามเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อติดอันดับที่...
ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งของชนเผ่าเหมื่องในจังหวัดฟู้เถาะ

ความเลื่อมใสศรัทธาในการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งของชนเผ่าเหมื่องในจังหวัดฟู้เถาะ

(VOVWORLD) - ตามความเชื่อของคนเวียดนามที่สืบทอดกันมายาวนาน กษัตริย์หุ่งเป็นกษัตริย์ที่มีคุณูปการในการสร้างรัฐวันลาง ซึ่งเป็นรัฐแห่งแรกของประชาชาติเวียดนาม ดังนั้น ประเพณีการบูชาบรรพกษัตริย์หุ่งจึงมีบทบาทสำคัญในชีวิตวัฒนธรรมด้านจิตใจและสร้างความผูกพันระหว่างชาวเวียดนามหลายรุ่น รวมทั้งชนเผ่าเหมื่องในจังหวัดฟู้เถาะ
ผู้ที่ถูกแยกตัวรู้สึกอบอุ่นใจเนื่องจากได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี

ผู้ที่ถูกแยกตัวรู้สึกอบอุ่นใจเนื่องจากได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี

(VOVWORLD) -เพื่อป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รัฐบาลเวียดนามได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆ รวมทั้ง มาตรการแยกตัวผู้ที่เดินทางมาจากเขตที่เกิดการแพร่ระบาดหรือผู้ที่สงสัยว่า ติดเชื้อไวรัส...
สกุลเงิน ราคารับซื้อ ราคาขาย