Media /
โบสถ์ที่ใจกลางเมืองซาปา
โรงแรมที่หรูหราในใจกลางเมือง มุมจากโบสถ์ที่ใจกลางเมืองซาปา
ภาพใจกลางเมืองซาปา
โรงแรม Sun Plaza โดยข้างในมีสถานีรถรางเหมื่องฮวาที่เชื่อมกับสถานีกระเช้า
ร้านค้าต่างๆในชั้นหนึ่งของโรงแรม
ภาพที่ถ่ายจากรถรางเหมื่องฮวา
ทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ตรงกลางเป็นพื้นที่แอ่งกระทะ ที่มีบ้านหลังเล็กๆ หลังคาสีแดงและสีเขียวตั้งอยู่
รอนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
วิวที่ความสูง 3000 เมตร
การถ่ายทอดสดบรรยากาศบนกระเช้า
มาถึงสถานีกระเช้าเพื่อเริ่มพิชิตยอดเขาฟันซีปัน
บนยอดเขา ได้เห็นหอระฆังด่ายห่งจุงที่มีความสูง 35 เมตร ตั้งตระหง่านท่ามกลางเมฆหมอก
พระพุทธรูปทองดำปางสมาธิขนาดใหญ่ที่ประทับบนฐานดอกบัว เจดีย์ 11ชั้นสีเขียว หลังคาทรงโค้ง
หอระฆังด่ายห่งจุง
จากหอระฆังด่ายห่งจุง มี 2 ทางเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซีปันคือเดินขึ้นบันไดหรือไปที่สถานีโด๊ะเกวียนเพื่อนั่งรถรางขึ้นยอดเขา
เราได้เลือกนั่งรถรางไฟฟ้าแทนการเดินขึ้นบันได600 ขั้น
หลักสัญลักษณ์ยอดเขาฟานซีปัน
มีคนยืนรอถ่ายรูปคู่กับหลักสัญลักษณ์ที่ทำจากโลหะสีเทา สลักคำว่า ฟานซีปัน ความสูง 3143เมตรและมีรูปดาว 5 แฉก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติเวียดนาม
นักท่องเที่ยวเวียดนามพิชิตยอดเขาฟานซีปัน
คณะนักข่าวไทยถ่ายรูปคู่กับหลักสัญลักษณ์
ทางไปเยี่ยมชมวัดกิมเซินบ๋าวทั้งตื๋อ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดบนยอดเขาฟานซีปัน
วัดกิมเซินบ๋าวทั้งตื๋อ มีวิหาร 5 หลังที่บูชาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
ภาพภายในวัด
ยอดหลังคาประดับด้วยหัวมังกรศิลปะสัมยรัชวงศ์หลี
พระพุทธรูปทองดำปางสมาธิที่ประทับบนฐานดอกบัวขนาดความสูง 12.5เมตร
มีนักท่องเที่ยวมากราบไหว้และถ่ายภาพเป็นจำนวนมาก
ภาพทุ่งนาในเมืองซาปา
ภาพสาวซาปา

พิชิตยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน

(VOVWORLD) - ถ้าหากคุณเคยมีโอกาสไปเยือนเมืองซาปาและพิชิตยอดเขาฟานซีปัน เมื่อประมาณ 5-7 ปีก่อนและมีโอกาสกลับมาเยือนอีกครั้งในปัจจุบันก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง  โดยก่อนหน้านี้ นักท่องเที่ยวต้องใช้เวลา 2 วัน 1 คืนในการพิชิตยอดเขาฟานซีปัน ที่มีความสูง 3143 เมตรเมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเล ซึ่งได้รับฉายาว่า เป็นหลังคาแห่งอินโดจีน แต่ตอนนี้ ทั้งเด็กและผู้สูงวัยสามารถเยี่ยมชมความงดงามบนยอดเขาฟานซีปันด้วยการนั่งกระเช้า 3 สายที่ยาวที่สุดในโลกที่เปิดบริการเมื่อ 2ปีก่อน  

Nguyen Hai Long