Media /

สมัคคีกันเพื่อความสำเร็จในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

(VOVWORLD) - เวียดนามคือประเทศแรกและประเทศเดียวที่ใช้ปัจจัย4ประการในท้องถิ่นเพื่อป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ นี่ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติสงครามประชาชนของเวียดนาม