ประเพณีการบูชาบรรพบุรุษของชนเผ่าโลโล

ประเพณีการบูชาบรรพบุรุษของชนเผ่าโลโล

(VOVWORLD) -ตามความเชื่อของชาวเผ่าโลโล ปู่ย่าตายายและพ่อแม่เป็นผู้ที่มีพระคุณให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราจนเติบโตดังนั้นลูกหลานต้องมีความกตัญญูและต้องเคารพบูชาเมื่อท่านเสียชีวิต โดยงานเซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษนั้นได้จัดขึ้นในวันสำคัญต่างๆของปีคือวันปีใหม่ วันขึ้น15ค่ำเดือน7จันทรคติ หรือในวันงานสำคัญของครอบครัวเช่นงานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน เป็นต้น
ดนตรีและเพลงพื้นเมืองของชนเผ่าโลโล

ดนตรีและเพลงพื้นเมืองของชนเผ่าโลโล

(VOVWORLD) -ชนเผ่าโลโลเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยที่มีประวัติศาสตร์การพัฒนาและวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุด ชาวโลโลจึงมีความภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศิลปะพื้นเมืองที่สะท้อนผ่านการรำและเพลงพื้นเมืองที่ไพเราะลึกซึ้งและละเอียดอ่อน เปี่ยมด้วยความรักใคร่กันระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติและชีวิตสังคม
ประเพณีการไปขอโทษตอนเช้าของชาวเซอดัง

ประเพณีการไปขอโทษตอนเช้าของชาวเซอดัง

(VOVWORLD) -ในการดำเนินชีวิตนั้นการหลีกเลี่ยงปัญหาการเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งกันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากดังนั้นตั้งแต่โบราณกาล ชนเผ่าเซอดังได้มีประเพณีการไปขอโทษเพื่อไกล่เกลี่ยปัญหาต่างๆระหว่างบุคคล ครอบครัวหรือชุมชนและสิ่งที่พิเศษในการปฏิบัติประเพณีนี้คือต้องปฏิบัติในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นและแม้จะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กแต่ถ้าการไปขอโทษได้ปฏิบัติในตอนเช้าทุกอย่างก็จะได้รับการแก้ไขด้วยดี
เอกลักษณ์บ้านโรงของชาวเซอดัง

เอกลักษณ์บ้านโรงของชาวเซอดัง

(VOVWORLD) -เมื่อมาเที่ยวหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยต่างๆในเขตเตยเงวียน สิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่นและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวคือบ้านโรงหรือบ้านกลางของชุมชนที่ตั้งอยู่ใจกลางของหมู่บ้าน ซึ่งนี่ไม่เพียงแต่เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เท่านั้นหากยังเป็นสถานที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนชาวเซอดังอีกด้วย
เพลงและเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่าเซอดัง

เพลงและเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่าเซอดัง

(VOVWORLD) -ชนเผ่าเซอดังมีคลังวัฒนธรรมศิลปะที่หลากหลายทั้งเพลงพื้นเมือง เครื่องดนตรี การระบำรำฟ้อนและการแสดงฆ้อง ซึ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเครื่องดนตรีที่เปรียบเสมือนเป็นเสียงแห่งป่าเขาลำเนาไพรแห่งเตยเงวียน  
ชุดพื้นเมืองของชนเผ่าเซอดัง

ชุดพื้นเมืองของชนเผ่าเซอดัง

(VOVWORLD) -เซอดังเป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อยที่มีชุดพื้นเมืองเรียบง่ายแต่ก็ได้สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าตนพร้อมชื่อเสียงในอาชีพทอผ้าพื้นเมืองที่ยาวนานที่สุดในเขตเตยเงวียน ซึ่งชุดพื้นเมืองนั้นมีอะไรพิเศษขอเชิญท่านร่วมกับนักข่าวของวิทยุเวียดนามไปศึกษาเกี่ยวกับชุดประจำชนเผ่าเซอดังในเตยเงวียน
ชนกลุ่มน้อยเซอดังในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน

ชนกลุ่มน้อยเซอดังในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน

(VOVWORLD) -เซอดังเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในเขตเตยเงวียนยาวนานที่สุดและในกระบวนการพัฒนาชุมชนของตน ชาวเซอดังได้พยายามรักษาวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าตนไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สร้างความแตกต่างกับชนเผ่าอื่นๆที่อาศัยในพื้นที่เดียวกัน
แหวนหมั้น สัญลักษณ์แห่งความรักของชนเผ่าจูรู

แหวนหมั้น สัญลักษณ์แห่งความรักของชนเผ่าจูรู

(VOVWORLD) -ในคลังวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นต่างๆของชนเผ่าจูรูที่น่าสนใจคือประเพณีต่างๆในงานแต่งงาน โดยเฉพาะแหวนหมั้นของคู่รัก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความรักความผูกพันระหว่างหนุ่มสาวเผ่าจูรู
เอกลักษณ์วัฒนธรรมของ ชนเผ่าจูรู ในเขตเตยเงวียน

เอกลักษณ์วัฒนธรรมของ ชนเผ่าจูรู ในเขตเตยเงวียน

(VOVWORLD) -วัฒนธรรมของชนเผ่า จูรู ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่สร้างความดึงดูดใจให้แก่ผู้ที่มีโอกาสเยือนเขตที่ราบสูงเตยเงวียนจนหลงรักและอยากค้นคว้าสิ่งที่แปลกใหม่อีกมากมายตั้งแต่ชุดแต่งกาย ศิลปะพื้นเมืองไปจนถึงอาชีพการทำเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ชาวจูรูได้พยายามอนุรักษ์และพัฒนาอย่างสมบูรณ์มาจนถึงทุกวันนี้
ชนเผ่าจูรูในเวียดนาม

ชนเผ่าจูรูในเวียดนาม

(VOVWORLD) -จูรู เป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่ยาวนานที่สุดในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน แม้จะมีประชากรจำนวนน้อยแต่เอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะของชาวจูรูได้ช่วยสร้างความโดดเด่นให้แก่คลังวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆในเตยเงวียนทั้งด้านประเพณี งานเทศกาล เพลงและดนตรีพื้นเมืองรวมทั้ง ตำนานนิทานเกี่ยวกับความเป็นมาของชาวเผ่าจูรู
ดิงตู๊ด เครื่องดนตรีพื้นบ้านของชนเผ่าแหยเจียง

ดิงตู๊ด เครื่องดนตรีพื้นบ้านของชนเผ่าแหยเจียง

(VOVworld)- ชนกลุ่มน้อยแหยเจียงมีหลักแหล่งอาศัยอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดต่างๆในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนรวมประชากรราว3หมื่น3พันคน นอกจากนั้น ที่อ.เขตเขานามยางในจังหวัดกว๋างนามก็มีชุมชนเผ่าแหยเจียงที่มีประชากรกว่า1หมื่น9พันคนคิดเป็นร้อยละ39ของจำนวนประชากรเผ่าแหยเจียงในทั่วประเทศเวียดนาม ซึ่งในด้านชีวิตวสัฒนธรรมนั้น การแสดงดนตรีศิลปะพื้นเมืองนั้นถือว่ามีความหลากหลายด้วยการประกอบของเครื่องดนตรีหลายชนิดโดยเฉพาะ...
อาหารพื้นเมืองของชนเผ่าแหยเจียง

อาหารพื้นเมืองของชนเผ่าแหยเจียง

(VOVworld)- ปลาส้มเป็นหนึ่งในอาหารพื้นเมืองของชนเผ่าแหยเจียงในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน เป็นเมนูที่ขาดมิได้ในงานเทศกาลสำคัญต่างๆโดยเฉพาะในชุมชนชนเผ่าแหยเจียงที่จังหวัดกว๋างนาม
งานบุญข้าวใหม่ของชาวแหยเจียง

งานบุญข้าวใหม่ของชาวแหยเจียง

(VOVworld)- งานบุญข้าวใหม่ถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวเผ่าแหยเจียงได้ปฏิบัติกันมาแต่เนิ่นนาน ซึ่งก็ถือเป็นงานเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแห่งวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวท้องถิ่นอีกด้วย
ประเพณีการเตรียมสินสอดทองหมั้นในการแต่งงานของชนเผ่าแหยเจียง

ประเพณีการเตรียมสินสอดทองหมั้นในการแต่งงานของชนเผ่าแหยเจียง

(VOVworld)- แม้จะเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรไม่มาก ราวกว่า5หมื่นคนที่อาศัยส่วนใหญ่ในจังหวัดกอนตุม แต่ชนเผ่าแหยเจียงก็ยังคงอนุรักษ์และปฏิบัติประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ต่างๆโดยเฉพาะการเตรียม“กองฟืนสินสอด”หนึ่งในประเพณีการแต่งงานที่ได้สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้
ชุดแต่งกายของชนเผ่าแหยเจียง

ชุดแต่งกายของชนเผ่าแหยเจียง

(VOVworld)- เช่นเดียวกับชนเผ่าอื่นๆในเขตที่ราบสูงไตยเงวียนเวียดนาม ชนเผ่าแหยเจียงก็มีจิตสำนึกดีในการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าตน   โดยเราจะเห็นได้จากชุดแต่งกายที่มีความสวยงามปราณีตและพิถีพิถันไปอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับชนเผ่าอื่นๆ
ชนเผ่าแหยเจียงที่ชายแดนเวียดนาม-ลาว

ชนเผ่าแหยเจียงที่ชายแดนเวียดนาม-ลาว

(VOVworld) - ชนเผ่าแหยเจียงเป็นหนึ่งใน 6 ชนเผ่าที่ตั้งถิ่นฐานมาแต่เนิ่นนานอยู่ที่อำเภอ ดั๊กเกรและอำเภอหงอกโห่ยเลียบตามทางหลวงโฮจิมินห์ใกล้ชายแดนประเทศลาว  วิถีชีวิตของชนเผ่าแหยเจียงมีความหลากหลายและพวกเขายังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้จนถึงปัจจุบัน  ชนเผ่าแหยเจียงก็เป็นหนึ่งใน...
เพลงพื้นเมืองของชนเผ่าเฮอเร

เพลงพื้นเมืองของชนเผ่าเฮอเร

(VOVworld)- เพลงพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยเผ่าเฮอเรคือศิลปะการแสดงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในชุมชน โดยเฉพาะเพลง กาจอย และกาเลว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในทุกงานสังคม ในชีวิตประจำวันชาวเฮอเรชอบร้องเพลงและสามารถร้องเพลงได้ทุกทีเพื่อความเพลิดเพลินและสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานให้แก่หมู่บ้าน
ความเลื่อมใสของชนเผ่าเฮอเร

ความเลื่อมใสของชนเผ่าเฮอเร

(VOVworld)- ชนเผ่าเฮอเรอาศัยการทำเกษตรปลูกข้าวนาดำและทำไร่สวนเป็นหลัก ดังนั้นกิจกรรมด้านความเลื่อมใสต่างๆในชีวิตประจำวันจึงมีความผูกพันกับต้นข้าว นอกจากนั้นด้วยความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเทพประจำอยู่ดังนั้นชาวบ้านจึงจัดพิธีเซ่นไหว้เพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มครองให้คลาดแคล้วจากภัยร้าย การเก็บเกี่ยวได้ผลดีและประชาชนมีชีวิตที่สงบสุข
โครงสร้างสังคมของชนเผ่าเฮอเร

โครงสร้างสังคมของชนเผ่าเฮอเร

(VOVworld)- ชนเผ่าเฮอเรได้ตั้งหลักอาศัยแต่เนิ่นนานอยู่บริเวณเทือกเขาเจื่องเซินตอนใต้ในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน มีโครงสร้างสังคมที่เป็นเอกภาพและมีความสามัคคีที่แน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการช่วยเหลือจูนเจือกันในทุกด้านของชีวิตสังคมตั้งแต่การผลิตจนถึงการบันเทิง โดยความเชื่อมโยงระหว่างครอบครัวชาวเฮอเรต่างๆรวมทั้งความผูกพันระหว่างชาวบ้านแต่ละคนกับชุมชนนั้นอาศัยพื้นฐานความสัมพันธ์ของวงตระกูลและความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้าน