ชนกลุ่มน้อยเผ่าไตในจังหวัดห่ายาง

ชนกลุ่มน้อยเผ่าไตในจังหวัดห่ายาง

(VOVWORLD) -ชนเผ่าไตอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาไต-ไท เป็นชนเผ่าที่มีประชากรมากที่สุดในกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยต่างๆของเวียดนามคือประมาณ1.6ล้านคน ซึ่งอาศัยส่วนใหญ่ในจังหวัดเขตเขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม โดยที่จังหวัดห่ายาง...
ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าหมางในจังหวัดลายโจว์

ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าหมางในจังหวัดลายโจว์

(VOVWORLD) -ชนเผ่าหมางเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยที่อาศัยในอ.สิ่นโห่ เหมื่องแต่ ฟองโถ เหมื่องลาย จังหวัดลายโจว์ แม้จะอาศัยในเขตเขาสูงแต่ชนเผ่าหมางก็มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับการรักษาปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้ ที่น่าสนใจคือประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าหมางที่ต.เหนิมบาน อ.เหนิมยุน...
ชนเผ่าลาฮากับงานเทศกาล ฮวามัง

ชนเผ่าลาฮากับงานเทศกาล ฮวามัง

(VOVWORLD) -ชนเผ่าลาฮาเป็นกลุ่มชนส่วนน้อยที่อาศัยในเขตเขาตอนบนของเวียดนาม เช่นที่จังหวัดลาวกาย เซินลาและลายโจว์ ชุมชนเผ่าลาฮาอาศัยค่อนข้างอาศัยอย่างสันโดดจากสังคม อาศัยธรรมชาติเป็นที่พึ่งในการดำรงชีวิตดังนั้นจึงยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิต ความเลื่อมใสและวัฒนธรรมที่โดดเด่น ที่น่าสนใจคือเทศกาล...
ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าไทดำในจังหวัดเซินลา

ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าไทดำในจังหวัดเซินลา

(VOVWORLD) -ชนกลุ่มน้อยเผ่าไทส่วนใหญ่อาศัยในเขตเขาตอนบนของเวียดนาม เป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมพื้นเมืองหลากหลายและยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะประเพณีการแต่งงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญในชีวิตและได้รับความสนใจจากทั้งครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น
วัฒนธรรมด้านความเลื่อมใสในการดื่มเหล้าของชนเผ่าไทในภาคเหนือ

วัฒนธรรมด้านความเลื่อมใสในการดื่มเหล้าของชนเผ่าไทในภาคเหนือ

(VOVWORLD) -ถึงแม้ได้อยู่ในสังคมที่มีการพัฒนาตามยุคสมัยแต่ชนเผ่าไทในเขตเขาตอนบนของเวียดนามยังคงอนุรักษ์และปฏิบัติประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะวิธีการดื่มเหล้าในงานเลี้ยงรับแขก คือก่อนเข้างานและดื่มเหล้าแก้วแรกทุกคนจะต้องเทเหล้าทิ้งสองสามหยดเพื่อเป็นการรำลึกถึงคนที่เสียชีวิตแล้ว ซึ่งนับเป็นการสะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมทางจิตวิญญาณของชนเผ่าไทในจังหวัดต่างๆทางเขตเขาภาคเหนือเวียดนาม
พิธีเซ่นไหว้ บ่าหมุ ของชนเผ่าเย้าแดง

พิธีเซ่นไหว้ บ่าหมุ ของชนเผ่าเย้าแดง

(VOVWORLD) -พิธีเซ่นไหว้ “บ่าหมุ” ให้แก่ทารกน้อยนั้นเป็นหนึ่งในพิธีกรรมด้านความเลื่อมใสที่ขาดมิได้ในชีวิตวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้าแดงที่จังหวัดลาวกาย ซึ่งนี่เป็นการเซ่นไหว้เทวดาที่คอยคุ้มครองดูแลเด็กทารกให้พ้นจากอันตราย มีร่างกายแข็งแรง ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยและยังมาหยอกให้เด็กหัวเราะยิ้มร่าเริงด้วย ซึ่งพิธีกรรมนี้ก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์และปฏิบัติต่อไปในชุมชนเผ่าเย้าแดงจนถึงทุกวันนี้
อำเภอ แทงเซิน จังหวัด ฟู้เถาะ ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองชนเผ่าเหมื่องในโรงเรียน

อำเภอ แทงเซิน จังหวัด ฟู้เถาะ ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองชนเผ่าเหมื่องในโรงเรียน

(VOVWORLD) -เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าเหมื่องในท้องถิ่น ทางการอ.แทงเซิน จ.ฟู้เถาะ ซึ่งมีประชากรทั้งหมดเป็นชนเผ่าเหมื่อง...
ประเพณี “หล่าม เวี้ย” ของชนเผ่าไทในเขตเขาตอนบนของเวียดนาม

ประเพณี “หล่าม เวี้ย” ของชนเผ่าไทในเขตเขาตอนบนของเวียดนาม

(VOVWORLD) -ประเพณี “หล่ามเวี้ย” เป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความหมายของชนเผ่าไทในเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอพรให้ผู้ที่เจ็บป่วย ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือไปทำงานไกลบ้าน คนที่เพิ่งแต่งงานหรือเด็กแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง คลาดแคล้วจากภัยร้ายทั้งปวง...
เตาไฟในวัฒนธรรมของชนเผ่าไตที่บิ่งเลียวจ.กว๋างนิงห์

เตาไฟในวัฒนธรรมของชนเผ่าไตที่บิ่งเลียวจ.กว๋างนิงห์

(VOVWORLD) -ในวัฒนธรรมของคนเวียดนามรวมทั้งชนกลุ่มน้อยเผ่าไตในอ.บิ่งเลียวจ.กว๋างนิงห์ เตาไฟมีบทบาทสำคัญยิ่งสำหรับทุกครอบครัว โดยไม่เพียงแต่เป็นที่หุงหาอาหารและให้แสงสว่างในบ้านเท่านั้นหากยังถือเป็นจุดที่สร้างความอบอุ่นทั้งกายและใจของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย เนื่องจากบทบาทที่สำคัญของเตาไฟ ชนเผ่าไตจึงตั้งหิ้งบูชาเทพแห่งเตาเพื่อขอให้ได้รับการคุ้มครอง...
วสันต์ฤดู ดื่มด่ำกับเพลงโต้ตอบของหนุ่มสาวเผ่าเย้าแทงอี

วสันต์ฤดู ดื่มด่ำกับเพลงโต้ตอบของหนุ่มสาวเผ่าเย้าแทงอี

(VOVWORLD) -การร้องเพลงโต้ตอบถือเป็นอาหารทางใจที่ขาดมิได้ในชีวิตจิตใจของชนเผ่าเย้าแทงอีโดยเฉพาะในงานเทศกาลเมื่อวสันต์ฤดูเวียนมา เพราะวสันต์มิใช่แค่ช่วงเวลาแห่งการต้อนรับปีใหม่เท่านั้นหากยังเป็นฤดูแห่งความรักของหนุ่มสาวอีกด้วย ดังนั้นเมื่อมาเที่ยวต.บั่งก๋า อ.แหว่งโบ่ จ...
วสันต์ฤดูเยือนเขตเขาตอนบนเพื่อฟังตำนานของแคนม้ง

วสันต์ฤดูเยือนเขตเขาตอนบนเพื่อฟังตำนานของแคนม้ง

(VOVWORLD) -ในช่วงวสันต์ปีใหม่ พร้อมกับงานเทศกาลรื่นเริงและการละเล่นพื้นเมืองต่างๆที่จัดขึ้นในหลายท้องถิ่น การรำแคนได้ถือเป็นจิตวิญญาณของชุมชนเผ่าม้งในเขตเขาตอนบนของเวียดนามเพื่อสะท้อนความในใจต่อชุมชนและธรรมชาติ แคนเป็นเครื่องดนตรีที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและสะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าอย่างเด่นชัด เพราะตำนานที่มาของแคนม้งได้แฝงไว้ซึ่งเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความสามัคคีในชุมชนและความผูกพันเหมือนพี่น้องร่วมใส้ของชนเผ่าม้ง
ประเพณีการต้อนรับปีใหม่ของชนเผ่าต่างๆในเวียดนาม

ประเพณีการต้อนรับปีใหม่ของชนเผ่าต่างๆในเวียดนาม

(VOVWORLD) -เมื่อวสันต์เวียนมาชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเวียดนามก็เตรียมฉลองตรุษเต๊ตด้วยกิจกรรมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ต่างๆ โดยแต่ละชนเผ่าจะมีวิธีการต้อนรับปีใหม่ที่แตกต่างกัน ช่วยเติมแต่งสีสันให้บรรยากาศงานปีใหม่ประเพณีของเวียดนามมีความหลากหลายมากขึ้น สำหรับวันนี้ขอเชิญท่านร่วมกับนักข่าววิทยุเวียดนามเดินทางไปยังท้องถิ่นต่างๆเพื่อศึกษาดูว่า ตรุษเต๊ตของชนเผ่าเหมื่อง ชนเผ่าซ้านหยิ่วและชนเผ่าม้งมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
อำเภอกาวฟอง อนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมของชาวเหมื่อง

อำเภอกาวฟอง อนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมของชาวเหมื่อง

(VOVWORLD) -อ.กาวฟองจ.หว่าบิ่งห์เป็นเมืองเอกของเขตเหมื่องแถง 1ใน4แหล่งอาศัยของชาวเหมื่องในจังหวัดหว่างบิ่งห์ที่สะท้อนในคำขวัญที่ว่า “เญิดบี ญี่วาง ตามถ่าง ตื๊อด๋ง” หรือ...
วัฒนธรรมอาหารการกินของชาวม้งในช่วงตรุษเต๊ตประเพณี

วัฒนธรรมอาหารการกินของชาวม้งในช่วงตรุษเต๊ตประเพณี

(VOVWORLD) -เมื่อดอกท้อดอกพลัมบานสะพรั่งทั่วป่าในเขตเขาตอนบนของประเทศก็เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าตรุษเต๊ตประเพณีได้เวียนมาและชาวม้งในท้องถิ่นก็จะร่วมกันฉลองปีใหม่ ซึ่งแตกต่างกับชนชาติกิงที่ฉลองปีใหม่ประเพณีในวันที่1เดือนอ้ายจันทรคติ ชาวม้งได้ฉลองปีใหม่ตั้งแต่เดือน12จันทรคติ โดยกิจกรรมการฉลองปีใหม่ของชาวม้งนั้นยังคงได้รับการรักษาตามประเพณีดั้งเดิมโดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมอาหารการกิน
เต๊ตอาญา งานปีใหม่ของชาวเขาอ.อาเลี้อยจ.เถื่อเทียนเว้

เต๊ตอาญา งานปีใหม่ของชาวเขาอ.อาเลี้อยจ.เถื่อเทียนเว้

(VOVWORLD) -เมื่อถึงช่วงปลายปี ข้าวไร่เริ่มสุกเหลืองอร่าม อากาศเริ่มหนาว หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยต่างๆของชาว ปาโก ต่าโอย เกอตู ที่อ.อาเลี้อย จังหวัดเถื่อเทียนเว้...
เต๊ตฮวา งานปีใหม่ประเพณีของชนเผ่าก๊งในจังหวัดเดียนเบียน

เต๊ตฮวา งานปีใหม่ประเพณีของชนเผ่าก๊งในจังหวัดเดียนเบียน

(VOVWORLD) -ชนเผ่าก๊งที่เดียนเบียนมีประชากรเพียง1พันคนแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นเมืองเฉพาะของชนเผ่าตนเอาไว้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะงาน เต๊ตฮวา หรือเทศกาลดอกไม้รับปีใหม่ประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือน12จันทรคติ อันเป็นการเสร็จสิ้นทุกแผนการหน้าที่ของปีเก่าด้วยผลสำเร็จต่างๆด้วยการเก็บเกี่ยวได้ผลดีและทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจย่างเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความชื่นมื่น
ประเพณีการเซ่นไหว้ ช้าง ของชาวเมอนงที่หมู่บ้าน โดน

ประเพณีการเซ่นไหว้ ช้าง ของชาวเมอนงที่หมู่บ้าน โดน

(VOVWORLD) -ในจำนวนชนเผ่าต่างๆที่อาศัยในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน ชนเผ่าเมอนงมีชื่อเสียงในอาชีพจับและคล้องช้างป่า โดยสำหรับชาวท้องถิ่น ช้างไม่เพียงแต่เป็นทรัพสินที่มีค่าเท่านั้นหากยังมีบทบาทสถานะที่สำคัญในชีวิต เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและมีความสำคัญในจิตใจของทุกครอบครัว ช้างเป็นเหมือนสมาชิกในชุมชนดังนั้นงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับช้างต่างต้องดำเนินไปตามประเพณีดั้งเดิมของชาวเมอนง...
ศิลปะการทำรูปปั้นไม้สุสานของชนเผ่าเกอตู

ศิลปะการทำรูปปั้นไม้สุสานของชนเผ่าเกอตู

(VOVWORLD) -นานมาแล้วที่ชุมชนชนเผ่าเกอตูในเขตที่ราบสูงเจื่องเซิน-เตยเงวียนมีชื่อเสียงกับงานประติมากรรมรูปปั้นสุสาน โดยสุสานถือเป็นผลงานศิลปะที่โดดเด่นที่สุดของชาวเกอตูที่ถูกสร้างเสมือนเป็นบ้านไม้เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับผู้ที่เสียชีวิตแล้วและสุสานแต่ละแห่งสะท้อนเรื่องราวและบุคลิกของผู้ตายตอนที่ยังมีชีวิตอยู่