อนุรักษ์อาชีพการทำกระดาษพื้นเมืองของชนเผ่าเย้า จังหวัดห่ายาง

อนุรักษ์อาชีพการทำกระดาษพื้นเมืองของชนเผ่าเย้า จังหวัดห่ายาง

(VOVWORLD) -ชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้าที่จังหวัดห่ายางมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีและอาชีพพื้นเมือง รวมถึงอาชีพการทำกระดาษ บ๋าน ซึ่งเป็นกระดาษพื้นเมืองที่ทำจากต้นไผ่บงซุ้งเป็นไผ่ป่าชนิดหนึ่งเพื่อใช้ในโอกาสเทศกาลต่างๆเช่น งานปีใหม่ งานเกิ๊บซัก งานเทศกาลขอฝนขอพรตามประเพณีของชนเผ่าเย้า
บ้านยกพื้นกับประเพณีของชนเผ่าไท

บ้านยกพื้นกับประเพณีของชนเผ่าไท

(VOVWORLD) -ชนเผ่าไทในเวียดนามส่วนใหญ่อาศัยบนพื้นที่เขตเขา โดยมักจะตั้งชุมชนหมู่บ้านที่หุบเขาใกล้ลำธาร มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติและสะดวกแก่การผลิตเกษตร ส่วนที่อยู่อาศัยจะออกแบบเป็นบ้านไม้ที่มีใต้ถุนสูง ซึ่งเป็นชายคาที่หล่อเลี้ยงคนรุ่นต่างๆของทุกครอบครัวพร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าตนให้คงอยู่ต่อไป
งาน ตู๋ก๋าย ของชนเผ่าเย้า

งาน ตู๋ก๋าย ของชนเผ่าเย้า

(VOVWORLD) -ในเวียดนาม ชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้ามีหลายกลุ่มชุมชนและแต่ละกลุ่มจะมีประเพณีที่มีความแตกต่างกันไป เช่นชาวเย้าที่อ.ตามเดื่อง จ.ลายโจว์ไม่มี งานเกิ๊บซัก...
ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่า กาวลาน ในจังหวัดบั๊กยาง

ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่า กาวลาน ในจังหวัดบั๊กยาง

(VOVWORLD) -ในช่วงชีวิตของมนุษย์นั้น การแต่งงานถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นนิมิตหมายครั้งใหญ่สำหรับชีวิต สำหรับชนเผ่ากาวลานในจังหวัดบั๊กยาง งานแต่งงานถือเป็นผลแห่งความรักระหว่างหนุ่มสาวที่ต้องผ่านการทดสอบต่างๆ แม้การจัดงานจะมีความเรียบง่ายแต่ขั้นตอนต่างๆได้สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณ
เอกลักษณ์ของลวดลายบนชุดพื้นเมืองของสตรีชนเผ่า ป่าแถน

เอกลักษณ์ของลวดลายบนชุดพื้นเมืองของสตรีชนเผ่า ป่าแถน

(VOVWORLD) -ชนกลุ่มน้อยเผ่าป่าแถนมีประชากรประมาณ5พันคน อาศัยในจังหวัดเขตเขาตอนบนของเวียดนามคือห่ายางและเตวียนกวางเป็นหลัก เป็นกลุ่มคนที่ตั้งหลักอาศัยบนเขาสูงมาหลายชั่วคนพร้อมเอกลักษณ์เฉพาะต่างๆที่ยังได้รับการอนุรักษ์จนถึงทุกวันนี้ และสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดที่สุดคือผ่านชุดแต่งกายพื้นเมืองของสตรีป่าแถน ซึ่งมีลวดลายสีสันที่แตกต่างไปกับชนกลุ่มน้อยเผ่าอื่นๆ
ศิลปะการร้องเพลง ดุ๊ม ของชนเผ่าเหมื่อง

ศิลปะการร้องเพลง ดุ๊ม ของชนเผ่าเหมื่อง

(VOVWORLD) -ชนกลุ่มน้อยเผ่าเหมื่องเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ไม่กี่กลุ่มที่ยังคงธำรงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองที่โดดเด่นเอาไว้อย่างสมบูรณ์ โดยหนึ่งในเอกลักษณ์ที่น่าสนใจคือศิลปะการร้องเพลงดุ๊มหรือเป็นการร้องเพลงโต้ตอบหาคู่ระหว่างหนุ่มสาว ซึ่งนับเป็นกิจกรรมวัฒนธรรมที่ขาดมิได้ในชีวิตจิตใจของชาวเหมื่องซึ่งได้รับการสืบทอดและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้
เอกลักษณ์งานเทศกาล เกว่ลาลอง ของชนเผ่าก๊ง

เอกลักษณ์งานเทศกาล เกว่ลาลอง ของชนเผ่าก๊ง

(VOVWORLD) -เต๊ตโงหรือเกว่ลาลองเป็นตรุษเต๊ตประเพณีของชนกลุ่มน้อยเผ่าก๊งในตำบลเหนิมคาว อ.เหมื่องแต่ จ.ลายโจว์ โดยจัดขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดปลายเดือน5ถึงต้นเดือน6จันทรคติ ซึ่งนับเป็นโอกาสให้พี่น้องชนกลุ่มน้อยเผ่าก๊งชุมนุมพักผ่อนหลังการทำงานมาตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นงานแสดงความขอบคุณต่อเทพเจ้าทั้งหลายและบรรพบุรุษที่คอยปกป้องชาวบ้านทุกคน ขอพรให้ฤดูใหม่ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลครอบครัวต่างๆมีความอิ่มหนำผาสุก
เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าเย้าโลยางในจังหวัดท้ายเงวียน

เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าเย้าโลยางในจังหวัดท้ายเงวียน

(VOVWORLD) -ชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้าเป็นหนึ่งใน8กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัดท้ายเงวียน โดยในกลุ่มชนเผ่าเย้านั้น ชาวเย้าโลยางในต.เหิบเตี๊ยน อ.ด่งที จังหวัดท้ายเงวียนเป็นชุมชนตัวอย่างในการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นอย่างดี ซึ่งได้มีส่วนร่วมสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าวัฒนธรรมของประชาชาติ
งานฉลองวันเกิดของชาวหนุ่งในจังหวัดบั๊กยาง

งานฉลองวันเกิดของชาวหนุ่งในจังหวัดบั๊กยาง

(VOVWORLD) -ในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม การบูชาบรรพบุรุษหลังจากที่พวกเขาเสียชีวิตไปแล้วถือเป็นหนึ่งในประเพณีที่ดีงามที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำนึกในบุญคุณต่อผู้ที่เสียชีวิตแล้ว แต่สำหรับชาวเผ่าหนุ่งที่จังหวัดบั๊กยาง การปฏิบัติพิธีเซ่นไหว้นี้จะแตกต่างกับชนเผ่าอื่นคือไม่บูชาผู้ตายแต่จะ “ไหว้” คนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยให้ความสำคัญต่อการจัดงานวันเกิดให้แก่ปู่ย่าตายายและพ่อแม่
เทศกาล ปางอา ของชนเผ่าลาฮา

เทศกาล ปางอา ของชนเผ่าลาฮา

(VOVWORLD) -ชนเผ่าลาฮาเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยที่อาศัยในท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ำด่าในจังหวัดเซินลาและลายโจว์ สังคมนับวันพัฒนาตามยุคสมัย วิถีชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ชุมชนเผ่าลาฮายังคงสามารถรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ค่อนข้างหลากหลาย โดยเฉพาะงานเทศกาล ปางอา ที่เป็นพิธีขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของชนเผ่านี้
บ้านของชาวม้งในเขตที่ราบสูงหินด่งวัน

บ้านของชาวม้งในเขตที่ราบสูงหินด่งวัน

(VOVWORLD) -เมื่อเดินทางตามเส้นทางที่คดเคี้ยวบนเขาหินด่งวัน แหม่วหวากจังหวัดห่ายาง นักท่องเที่ยวต่างชื่นชอบกับบรรยกาศแห่งธรรมชาติที่ตระหง่าน ประทับใจกับภาพหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยที่ตั้งตามไหล่เขาพร้อมบ้านเรือนที่ผุดโผล่เหมือนดอกเห็ดยักษ์กลางป่าเขาเขียว โดยเฉพาะบ้าน จิ่งเตื่อง ของชนเผ่าม้ง...
ชนกลุ่มน้อยเผ่าไตในจังหวัดห่ายาง

ชนกลุ่มน้อยเผ่าไตในจังหวัดห่ายาง

(VOVWORLD) -ชนเผ่าไตอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาไต-ไท เป็นชนเผ่าที่มีประชากรมากที่สุดในกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยต่างๆของเวียดนามคือประมาณ1.6ล้านคน ซึ่งอาศัยส่วนใหญ่ในจังหวัดเขตเขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม โดยที่จังหวัดห่ายาง...
ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าหมางในจังหวัดลายโจว์

ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าหมางในจังหวัดลายโจว์

(VOVWORLD) -ชนเผ่าหมางเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยที่อาศัยในอ.สิ่นโห่ เหมื่องแต่ ฟองโถ เหมื่องลาย จังหวัดลายโจว์ แม้จะอาศัยในเขตเขาสูงแต่ชนเผ่าหมางก็มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับการรักษาปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้ ที่น่าสนใจคือประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าหมางที่ต.เหนิมบาน อ.เหนิมยุน...
ชนเผ่าลาฮากับงานเทศกาล ฮวามัง

ชนเผ่าลาฮากับงานเทศกาล ฮวามัง

(VOVWORLD) -ชนเผ่าลาฮาเป็นกลุ่มชนส่วนน้อยที่อาศัยในเขตเขาตอนบนของเวียดนาม เช่นที่จังหวัดลาวกาย เซินลาและลายโจว์ ชุมชนเผ่าลาฮาอาศัยค่อนข้างอาศัยอย่างสันโดดจากสังคม อาศัยธรรมชาติเป็นที่พึ่งในการดำรงชีวิตดังนั้นจึงยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิต ความเลื่อมใสและวัฒนธรรมที่โดดเด่น ที่น่าสนใจคือเทศกาล...
ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าไทดำในจังหวัดเซินลา

ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าไทดำในจังหวัดเซินลา

(VOVWORLD) -ชนกลุ่มน้อยเผ่าไทส่วนใหญ่อาศัยในเขตเขาตอนบนของเวียดนาม เป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมพื้นเมืองหลากหลายและยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะประเพณีการแต่งงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญในชีวิตและได้รับความสนใจจากทั้งครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น
วัฒนธรรมด้านความเลื่อมใสในการดื่มเหล้าของชนเผ่าไทในภาคเหนือ

วัฒนธรรมด้านความเลื่อมใสในการดื่มเหล้าของชนเผ่าไทในภาคเหนือ

(VOVWORLD) -ถึงแม้ได้อยู่ในสังคมที่มีการพัฒนาตามยุคสมัยแต่ชนเผ่าไทในเขตเขาตอนบนของเวียดนามยังคงอนุรักษ์และปฏิบัติประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะวิธีการดื่มเหล้าในงานเลี้ยงรับแขก คือก่อนเข้างานและดื่มเหล้าแก้วแรกทุกคนจะต้องเทเหล้าทิ้งสองสามหยดเพื่อเป็นการรำลึกถึงคนที่เสียชีวิตแล้ว ซึ่งนับเป็นการสะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมทางจิตวิญญาณของชนเผ่าไทในจังหวัดต่างๆทางเขตเขาภาคเหนือเวียดนาม
พิธีเซ่นไหว้ บ่าหมุ ของชนเผ่าเย้าแดง

พิธีเซ่นไหว้ บ่าหมุ ของชนเผ่าเย้าแดง

(VOVWORLD) -พิธีเซ่นไหว้ “บ่าหมุ” ให้แก่ทารกน้อยนั้นเป็นหนึ่งในพิธีกรรมด้านความเลื่อมใสที่ขาดมิได้ในชีวิตวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้าแดงที่จังหวัดลาวกาย ซึ่งนี่เป็นการเซ่นไหว้เทวดาที่คอยคุ้มครองดูแลเด็กทารกให้พ้นจากอันตราย มีร่างกายแข็งแรง ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยและยังมาหยอกให้เด็กหัวเราะยิ้มร่าเริงด้วย ซึ่งพิธีกรรมนี้ก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์และปฏิบัติต่อไปในชุมชนเผ่าเย้าแดงจนถึงทุกวันนี้
อำเภอ แทงเซิน จังหวัด ฟู้เถาะ ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองชนเผ่าเหมื่องในโรงเรียน

อำเภอ แทงเซิน จังหวัด ฟู้เถาะ ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองชนเผ่าเหมื่องในโรงเรียน

(VOVWORLD) -เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าเหมื่องในท้องถิ่น ทางการอ.แทงเซิน จ.ฟู้เถาะ ซึ่งมีประชากรทั้งหมดเป็นชนเผ่าเหมื่อง...