ดิงตู๊ด เครื่องดนตรีพื้นบ้านของชนเผ่าแหยเจียง

ดิงตู๊ด เครื่องดนตรีพื้นบ้านของชนเผ่าแหยเจียง

16/4/2560 - 0:00

(VOVworld)- ชนกลุ่มน้อยแหยเจียงมีหลักแหล่งอาศัยอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดต่างๆในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนรวมประชากรราว3หมื่น3พันคน นอกจากนั้น ที่อ.เขตเขานามยางในจังหวัดกว๋างนามก็มีชุมชนเผ่าแหยเจียงที่มีประชากรกว่า1หมื่น9พันคนคิดเป็นร้อยละ39ของจำนวนประชากรเผ่าแหยเจียงในทั่วประเทศเวียดนาม ซึ่งในด้านชีวิตวสัฒนธรรมนั้น การแสดงดนตรีศิลปะพื้นเมืองนั้นถือว่ามีความหลากหลายด้วยการประกอบของเครื่องดนตรีหลายชนิดโดยเฉพาะ ดิงตู๊ต

รายละเอียด

อาหารพื้นเมืองของชนเผ่าแหยเจียง

อาหารพื้นเมืองของชนเผ่าแหยเจียง

9/4/2560 - 0:00

(VOVworld)- ปลาส้มเป็นหนึ่งในอาหารพื้นเมืองของชนเผ่าแหยเจียงในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน เป็นเมนูที่ขาดมิได้ในงานเทศกาลสำคัญต่างๆโดยเฉพาะในชุมชนชนเผ่าแหยเจียงที่จังหวัดกว๋างนาม

รายละเอียด

งานบุญข้าวใหม่ของชาวแหยเจียง

งานบุญข้าวใหม่ของชาวแหยเจียง

2/4/2560 - 9:00

(VOVworld)- งานบุญข้าวใหม่ถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวเผ่าแหยเจียงได้ปฏิบัติกันมาแต่เนิ่นนาน ซึ่งก็ถือเป็นงานเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแห่งวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวท้องถิ่นอีกด้วย

รายละเอียด

ประเพณีการเตรียมสินสอดทองหมั้นในการแต่งงานของชนเผ่าแหยเจียง

ประเพณีการเตรียมสินสอดทองหมั้นในการแต่งงานของชนเผ่าแหยเจียง

17/3/2560 - 16:20

(VOVworld)- แม้จะเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรไม่มาก ราวกว่า5หมื่นคนที่อาศัยส่วนใหญ่ในจังหวัดกอนตุม แต่ชนเผ่าแหยเจียงก็ยังคงอนุรักษ์และปฏิบัติประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ต่างๆโดยเฉพาะการเตรียม“กองฟืนสินสอด”หนึ่งในประเพณีการแต่งงานที่ได้สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้

รายละเอียด

ชุดแต่งกายของชนเผ่าแหยเจียง

ชุดแต่งกายของชนเผ่าแหยเจียง

10/3/2560 - 14:29

(VOVworld)- เช่นเดียวกับชนเผ่าอื่นๆในเขตที่ราบสูงไตยเงวียนเวียดนาม ชนเผ่าแหยเจียงก็มีจิตสำนึกดีในการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าตน โดยเราจะเห็นได้จากชุดแต่งกายที่มีความสวยงามปราณีตและพิถีพิถันไปอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับชนเผ่าอื่นๆ

รายละเอียด

ชนเผ่าแหยเจียงที่ชายแดนเวียดนาม-ลาว

ชนเผ่าแหยเจียงที่ชายแดนเวียดนาม-ลาว

5/3/2560 - 17:00

(VOVworld) - ชนเผ่าแหยเจียงเป็นหนึ่งใน 6 ชนเผ่าที่ตั้งถิ่นฐานมาแต่เนิ่นนานอยู่ที่อำเภอ ดั๊กเกรและอำเภอหงอกโห่ยเลียบตามทางหลวงโฮจิมินห์ใกล้ชายแดนประเทศลาว วิถีชีวิตของชนเผ่าแหยเจียงมีความหลากหลายและพวกเขายังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ชนเผ่าแหยเจียงก็เป็นหนึ่งใน 54 ชนเผ่าในเวียดนามที่มีส่วนร่วมในการสร้งสรรค์และพัฒนาประเทศ.

รายละเอียด

เพลงพื้นเมืองของชนเผ่าเฮอเร

เพลงพื้นเมืองของชนเผ่าเฮอเร

18/2/2560 - 17:39

(VOVworld)- เพลงพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยเผ่าเฮอเรคือศิลปะการแสดงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในชุมชน โดยเฉพาะเพลง กาจอย และกาเลว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในทุกงานสังคม ในชีวิตประจำวันชาวเฮอเรชอบร้องเพลงและสามารถร้องเพลงได้ทุกทีเพื่อความเพลิดเพลินและสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานให้แก่หมู่บ้าน

รายละเอียด

ความเลื่อมใสของชนเผ่าเฮอเร

ความเลื่อมใสของชนเผ่าเฮอเร

10/2/2560 - 11:22

(VOVworld)- ชนเผ่าเฮอเรอาศัยการทำเกษตรปลูกข้าวนาดำและทำไร่สวนเป็นหลัก ดังนั้นกิจกรรมด้านความเลื่อมใสต่างๆในชีวิตประจำวันจึงมีความผูกพันกับต้นข้าว นอกจากนั้นด้วยความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเทพประจำอยู่ดังนั้นชาวบ้านจึงจัดพิธีเซ่นไหว้เพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มครองให้คลาดแคล้วจากภัยร้าย การเก็บเกี่ยวได้ผลดีและประชาชนมีชีวิตที่สงบสุข

รายละเอียด

โครงสร้างสังคมของชนเผ่าเฮอเร

โครงสร้างสังคมของชนเผ่าเฮอเร

3/2/2560 - 14:16

(VOVworld)- ชนเผ่าเฮอเรได้ตั้งหลักอาศัยแต่เนิ่นนานอยู่บริเวณเทือกเขาเจื่องเซินตอนใต้ในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน มีโครงสร้างสังคมที่เป็นเอกภาพและมีความสามัคคีที่แน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการช่วยเหลือจูนเจือกันในทุกด้านของชีวิตสังคมตั้งแต่การผลิตจนถึงการบันเทิง โดยความเชื่อมโยงระหว่างครอบครัวชาวเฮอเรต่างๆรวมทั้งความผูกพันระหว่างชาวบ้านแต่ละคนกับชุมชนนั้นอาศัยพื้นฐานความสัมพันธ์ของวงตระกูลและความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้าน

รายละเอียด

ชนเผ่า เฮอเร ในเวียดนาม

ชนเผ่า เฮอเร ในเวียดนาม

13/1/2560 - 16:50

(VOVworld)- ชนเผ่าเฮอเรในเวียดนามถือเป็นหนึ่งในชนส่วนน้อยที่มีประชากรไม่มากแต่มีวัฒนธรรมพื้นเมืองที่หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง แม้จะอาศัยร่วมอยู่ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลายแต่ส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าเฮอเรก็ยังคงได้รับการรักษาและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดในวิถีชีวิตของชาวเตยเงวียน

รายละเอียด

วัฒนธรรมความเลื่อมใสของชนเผ่าเคอมู้

วัฒนธรรมความเลื่อมใสของชนเผ่าเคอมู้

6/1/2560 - 11:39

(VOVworld)-ชีวิตวัฒนธรรมของชนเผ่าเคอมู้ในเวียดนามมีความหลากหลายสีสันที่สะท้อนให้เห็นผ่านงานเทศกาลต่างๆเช่น งานเซ่นไหว้ผีบ้าน เซ่นไหว้บรรพบุรุษ งานต้อนรับเจ้าแม่โพสพ เทศกาลบุญข้าวใหม่ เทศกาลหน่อไม้เป็นต้น แต่ที่ถือว่ามีความน่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดคือประเพณีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษและงานบุญข้าวใหม่

รายละเอียด

เตาไฟในชีวิตของชนเผ่าเคอมู้

เตาไฟในชีวิตของชนเผ่าเคอมู้

18/12/2559 - 0:00

(VOVworld)- ชาวเคอมู้ถนัดทำการเกษตรทำไร่ในพื้นที่เขตเขาสูง มีความผูกพันธ์กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและหนึ่งในประเพณีที่ชุมชนชาวเคอมู้ให้ความสำคัญคือการบูชาเทพแห่งไฟโดยเชื่อว่านี่คือเทพเจ้าที่นำชีวิตที่อิ่มหนำผาสุกมาให้แก่ชนเผ่าของตน

รายละเอียด

ชนเผ่าเคอมู้ในเวียดนาม

ชนเผ่าเคอมู้ในเวียดนาม

11/12/2559 - 0:00

(VOVworld)- แม้จะใช้ชีวิตแบบผสมผสานกลมกลืนกับชุมชนชนกลุ่มน้อยต่างๆในเขตเขาภาคเหนือของเวียดนามแต่ชนเผ่าเคอมู้ยังคงอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะเอาไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านประเพณีวิถีชีวิตและการผลิตในทุกด้าน

รายละเอียด

ระนาดหิน เครื่องดนตรีโบราณของชนเผ่าเกอฮอ

ระนาดหิน เครื่องดนตรีโบราณของชนเผ่าเกอฮอ

4/12/2559 - 0:00

(VOVworld)-ชนเผ่าเกอฮอที่ตั้งหลักอาศัยในเขตเตยเงวียนตอนใต้ได้รู้จักทำการผลิตเครื่องดนตรีจากหินมาแต่เนิ่นนานและพิณหินก็ได้กลายเป็นเครื่องดนตรีที่ขาดมิได้ในชีวิตวัฒนธรรมจิตใจของชาวท้องถิ่น โดยตั้งแต่ช่วงปี30ของศตวรรษก่อน นักวิจัยด้านวัฒนธรรมเริ่มค้นพบชุดระนาดหินโบราณที่อยู่ใต้พื้นที่ดินของจ.หลายแห่งในเขตเตยเงวียนตอนใต้เช่น เลิมด่ง บิ่งถวน แค้งหว่า ดั๊กลัก แต่ได้พบมากที่สุดที่จ.เลิมด่งซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีชุมชนชนเผ่าเกอฮอมากที่สุดของประเทศ

รายละเอียด

อาชีพทอผ้าลายพื้นเมืองของชนเผ่าเกอฮอ

อาชีพทอผ้าลายพื้นเมืองของชนเผ่าเกอฮอ

18/11/2559 - 14:15

(VOVworld)-ชนเผ่าเกอฮอเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมพื้นเมืองที่หลากหลายแต่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้งในลักษณะรูปธรรมและนามธรรมโดยเฉพาะการผลิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองประเภทเย็บปักถักร้อย โดยสตรีชาวเกอฮอได้สอดแทรกทั้งอารมณ์ความรู้สึกและความงดงามของธรรมชาติในผลงานผ้าพื้นเมืองทุกชิ้น

รายละเอียด

อาชีพการทำกะพาในชีวิตสังคมชาวเกอฮอ

อาชีพการทำกะพาในชีวิตสังคมชาวเกอฮอ

11/11/2559 - 17:16

(VOVworld)-แต่ไหนแต่ไรมา กะพา ซึ่งเป็นภาชนะสานสะพายไว้ด้านหลัง สำหรับใส่สัมภาระในการเดินทางได้เป็นสิ่งที่มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับพี่น้องชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนรวมทั้งชาวเกอฮอ ซึ่งนอกจากเป็นของใช้ทั่วไปแล้วกะพายังสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะของแต่ละชนเผ่าอีกด้วย

รายละเอียด

ดนตรีพื้นเมืองของชาวเกอฮอ

ดนตรีพื้นเมืองของชาวเกอฮอ

4/11/2559 - 14:48

(VOVworld)-ดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่าเกอฮอก็มีความหลากหลายไม่แพ้ชนเผ่าอื่นใดซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างคึกคักในงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งเครื่องดนตรีที่ขาดมิได้ในทุกงานรื่นเริงคือฆ้องชุด6ใบ ปี่เกิมบวด พิญเกอร์ลา และกลองเซอเกอร์ โดยเครื่องดนตรีเหล่านี้สามารถประสานเสียงเข้าด้วยกันหรือแสดงเดี่ยวด้วยลีลาที่ไพเราะ

รายละเอียด

พิธีดื่มเหล้าอุของชาวเผ่าเกอฮอ

พิธีดื่มเหล้าอุของชาวเผ่าเกอฮอ

21/10/2559 - 11:49

(VOVworld)- สำหรับหลายชนเผ่าในเวียดนามการดื่มเหล้าอุนั้นถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีขึ้นทั่วไปตามงานรื่นเริงพื้นเมืองต่างๆ แต่สำหรับชนเผ่าเกอฮอ พิธีนี้จะมีขึ้นในงานรับแขก งานเทศกาลใหญ่ๆหรืองานเซ่นไหว้ที่สำคัญๆของหมู่บ้านและได้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะทั้งในขั้นตอนการทำและการดื่ม

รายละเอียด

การระบำพื้นเมืองของชาวเผ่าเกอฮอ

การระบำพื้นเมืองของชาวเผ่าเกอฮอ

14/10/2559 - 18:00

(VOVworld)- การระบำพื้นเมืองของชนเผ่าเกอฮอมีมาเมื่อไหร่ก้ไม่รู้แต่สิ่งที่เห็นชัดๆก็คือนี่เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ขาดมิได้ในงานเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะในงานปีใหม่ งานเทศกาลใหญ่ของหมู่บ้านจะต้องมีการระบำที่สื่อความหมายแห่งการขอบคุณ “หย่าง”หรือเทพเจ้าเบื้องบนและบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ได้คอยปกป้องคุ้มครองให้พืชพันธุ์เจริญงอกงาม ข้าวเต็มถัง สัตว์เต็มคอก ชีวิตมีความอิ่มหนำผาสุก

รายละเอียด

สถาปัตยกรรมบ้านเรือนของชาวเกอฮอ

สถาปัตยกรรมบ้านเรือนของชาวเกอฮอ

7/10/2559 - 11:36

(VOVworld)- ก็เหมือนกับชนเกลุ่มน้อยต่างๆในเขตเตยเงวียน ชนเผ่าเกอฮอได้ออกแบบสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่เรียบง่ายและเข้ากับสภาพแวดล้อม ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยเป็นบ้านไม้ที่มีใต้ถุนสูง

รายละเอียด

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว