ชนเผ่า เฮอเร ในเวียดนาม

ชนเผ่า เฮอเร ในเวียดนาม

13/1/2560 - 16:50

(VOVworld)- ชนเผ่าเฮอเรในเวียดนามถือเป็นหนึ่งในชนส่วนน้อยที่มีประชากรไม่มากแต่มีวัฒนธรรมพื้นเมืองที่หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง แม้จะอาศัยร่วมอยู่ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลายแต่ส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าเฮอเรก็ยังคงได้รับการรักษาและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดในวิถีชีวิตของชาวเตยเงวียน

รายละเอียด

วัฒนธรรมความเลื่อมใสของชนเผ่าเคอมู้

วัฒนธรรมความเลื่อมใสของชนเผ่าเคอมู้

6/1/2560 - 11:39

(VOVworld)-ชีวิตวัฒนธรรมของชนเผ่าเคอมู้ในเวียดนามมีความหลากหลายสีสันที่สะท้อนให้เห็นผ่านงานเทศกาลต่างๆเช่น งานเซ่นไหว้ผีบ้าน เซ่นไหว้บรรพบุรุษ งานต้อนรับเจ้าแม่โพสพ เทศกาลบุญข้าวใหม่ เทศกาลหน่อไม้เป็นต้น แต่ที่ถือว่ามีความน่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดคือประเพณีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษและงานบุญข้าวใหม่

รายละเอียด

เตาไฟในชีวิตของชนเผ่าเคอมู้

เตาไฟในชีวิตของชนเผ่าเคอมู้

18/12/2559 - 0:00

(VOVworld)- ชาวเคอมู้ถนัดทำการเกษตรทำไร่ในพื้นที่เขตเขาสูง มีความผูกพันธ์กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและหนึ่งในประเพณีที่ชุมชนชาวเคอมู้ให้ความสำคัญคือการบูชาเทพแห่งไฟโดยเชื่อว่านี่คือเทพเจ้าที่นำชีวิตที่อิ่มหนำผาสุกมาให้แก่ชนเผ่าของตน

รายละเอียด

ชนเผ่าเคอมู้ในเวียดนาม

ชนเผ่าเคอมู้ในเวียดนาม

11/12/2559 - 0:00

(VOVworld)- แม้จะใช้ชีวิตแบบผสมผสานกลมกลืนกับชุมชนชนกลุ่มน้อยต่างๆในเขตเขาภาคเหนือของเวียดนามแต่ชนเผ่าเคอมู้ยังคงอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะเอาไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านประเพณีวิถีชีวิตและการผลิตในทุกด้าน

รายละเอียด

ระนาดหิน เครื่องดนตรีโบราณของชนเผ่าเกอฮอ

ระนาดหิน เครื่องดนตรีโบราณของชนเผ่าเกอฮอ

4/12/2559 - 0:00

(VOVworld)-ชนเผ่าเกอฮอที่ตั้งหลักอาศัยในเขตเตยเงวียนตอนใต้ได้รู้จักทำการผลิตเครื่องดนตรีจากหินมาแต่เนิ่นนานและพิณหินก็ได้กลายเป็นเครื่องดนตรีที่ขาดมิได้ในชีวิตวัฒนธรรมจิตใจของชาวท้องถิ่น โดยตั้งแต่ช่วงปี30ของศตวรรษก่อน นักวิจัยด้านวัฒนธรรมเริ่มค้นพบชุดระนาดหินโบราณที่อยู่ใต้พื้นที่ดินของจ.หลายแห่งในเขตเตยเงวียนตอนใต้เช่น เลิมด่ง บิ่งถวน แค้งหว่า ดั๊กลัก แต่ได้พบมากที่สุดที่จ.เลิมด่งซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีชุมชนชนเผ่าเกอฮอมากที่สุดของประเทศ

รายละเอียด

อาชีพทอผ้าลายพื้นเมืองของชนเผ่าเกอฮอ

อาชีพทอผ้าลายพื้นเมืองของชนเผ่าเกอฮอ

18/11/2559 - 14:15

(VOVworld)-ชนเผ่าเกอฮอเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมพื้นเมืองที่หลากหลายแต่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้งในลักษณะรูปธรรมและนามธรรมโดยเฉพาะการผลิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองประเภทเย็บปักถักร้อย โดยสตรีชาวเกอฮอได้สอดแทรกทั้งอารมณ์ความรู้สึกและความงดงามของธรรมชาติในผลงานผ้าพื้นเมืองทุกชิ้น

รายละเอียด

อาชีพการทำกะพาในชีวิตสังคมชาวเกอฮอ

อาชีพการทำกะพาในชีวิตสังคมชาวเกอฮอ

11/11/2559 - 17:16

(VOVworld)-แต่ไหนแต่ไรมา กะพา ซึ่งเป็นภาชนะสานสะพายไว้ด้านหลัง สำหรับใส่สัมภาระในการเดินทางได้เป็นสิ่งที่มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับพี่น้องชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนรวมทั้งชาวเกอฮอ ซึ่งนอกจากเป็นของใช้ทั่วไปแล้วกะพายังสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะของแต่ละชนเผ่าอีกด้วย

รายละเอียด

ดนตรีพื้นเมืองของชาวเกอฮอ

ดนตรีพื้นเมืองของชาวเกอฮอ

4/11/2559 - 14:48

(VOVworld)-ดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่าเกอฮอก็มีความหลากหลายไม่แพ้ชนเผ่าอื่นใดซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างคึกคักในงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งเครื่องดนตรีที่ขาดมิได้ในทุกงานรื่นเริงคือฆ้องชุด6ใบ ปี่เกิมบวด พิญเกอร์ลา และกลองเซอเกอร์ โดยเครื่องดนตรีเหล่านี้สามารถประสานเสียงเข้าด้วยกันหรือแสดงเดี่ยวด้วยลีลาที่ไพเราะ

รายละเอียด

พิธีดื่มเหล้าอุของชาวเผ่าเกอฮอ

พิธีดื่มเหล้าอุของชาวเผ่าเกอฮอ

21/10/2559 - 11:49

(VOVworld)- สำหรับหลายชนเผ่าในเวียดนามการดื่มเหล้าอุนั้นถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีขึ้นทั่วไปตามงานรื่นเริงพื้นเมืองต่างๆ แต่สำหรับชนเผ่าเกอฮอ พิธีนี้จะมีขึ้นในงานรับแขก งานเทศกาลใหญ่ๆหรืองานเซ่นไหว้ที่สำคัญๆของหมู่บ้านและได้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะทั้งในขั้นตอนการทำและการดื่ม

รายละเอียด

การระบำพื้นเมืองของชาวเผ่าเกอฮอ

การระบำพื้นเมืองของชาวเผ่าเกอฮอ

14/10/2559 - 18:00

(VOVworld)- การระบำพื้นเมืองของชนเผ่าเกอฮอมีมาเมื่อไหร่ก้ไม่รู้แต่สิ่งที่เห็นชัดๆก็คือนี่เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ขาดมิได้ในงานเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะในงานปีใหม่ งานเทศกาลใหญ่ของหมู่บ้านจะต้องมีการระบำที่สื่อความหมายแห่งการขอบคุณ “หย่าง”หรือเทพเจ้าเบื้องบนและบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ได้คอยปกป้องคุ้มครองให้พืชพันธุ์เจริญงอกงาม ข้าวเต็มถัง สัตว์เต็มคอก ชีวิตมีความอิ่มหนำผาสุก

รายละเอียด

สถาปัตยกรรมบ้านเรือนของชาวเกอฮอ

สถาปัตยกรรมบ้านเรือนของชาวเกอฮอ

7/10/2559 - 11:36

(VOVworld)- ก็เหมือนกับชนเกลุ่มน้อยต่างๆในเขตเตยเงวียน ชนเผ่าเกอฮอได้ออกแบบสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่เรียบง่ายและเข้ากับสภาพแวดล้อม ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยเป็นบ้านไม้ที่มีใต้ถุนสูง

รายละเอียด

การจัดตั้งชุมชนของชาวเกอฮอ

การจัดตั้งชุมชนของชาวเกอฮอ

30/9/2559 - 11:22

(VOVworld)- ชนเผ่าเกอฮอ (K’ho) เป็นชนส่วนน้อยที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานที่สุดในเขตเตยเงวียนตอนใต้ โดยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่บ้านเรียกว่า บอน ที่ตั้งตามไหล่เขาหรือตามหุบเขาต่างๆโดยเส้นแบ่งระหว่างหมู่บ้านถูกกำหนดว่าอาจจะเป็นแม่น้ำลำธารหรือเนินสูง การใช้ชีวิตนั้นก็ผูกพันกับธรรมชาติจึงเน้นแบบการผลิตเองใช้เอง อันเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนอย่างแน่แฟ้นและช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมเอาไว้อย่างสมบูรณ์

รายละเอียด

ชนเผ่า K’ho

ชนเผ่า K’ho

18/9/2559 - 0:00

(VOVworld)-ในครอบครัวใหญ่54ชนเผ่าของเวียดนาม ชนเผ่าเกอฮอ (K’ho) เป็นชนส่วนน้อยที่ตั้งรกรากถิ่นฐานนานที่สุดในเขตเตยเงวียนตอนใต้ ซึ่งเมื่อก่อนมักจะตั้งหลักแหล่งในเขตเขาสูงและอยู่กันอย่างสันโดด ดังนั้นชุมชนเผ่าเกอฮอยังคงอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมที่โดดเด่นไว้อย่างสมบูรณ์มาตราบเท่าทุกวันนี้

รายละเอียด

ผ้าพื้นเมือง-จุดเด่นในงานหัตถกรรมของชนเผ่าหนุ่ง

ผ้าพื้นเมือง-จุดเด่นในงานหัตถกรรมของชนเผ่าหนุ่ง

9/9/2559 - 15:42

(VOVworld)-สำหรับสตรีชนเผ่าหนุ่งตั้งแต่เด็กก็ได้รับการบ่มสอนเรื่องงานบ้านต่างๆโดยเฉพาะการปลูกฝ้าย ปั่นด้าย ทอผ้าและปักลายพื้นเมืองบนเสื้อผ้า โดยถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติเพื่อให้คนรอบตัวได้รู้ว่าสาวคนนั้นจะเป็นแม่ศรีเรือนที่ดีหรือไม่ ซึ่งถ้าทำไม่เป็นก็ยากที่จะหาคู่ครองได้

รายละเอียด

เพลงพื้นเมืองของชนเผ่าหนุ่ง

เพลงพื้นเมืองของชนเผ่าหนุ่ง

4/9/2559 - 0:00

(VOVworld) – เพลงพื้นเมืองก็ถือเป็นหนึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่งดงามของชนเผ่าหนุ่งในเวียดนามโดยชาวหนุ่งได้ใช้เพลงเป็นเครื่องมือช่วยสื่อสารและแสดงความในใจระหว่างชายหญิง สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อคนรอบตัว

รายละเอียด

งานวันคล้ายวันเกิด วิธีการแสดงความกตัญญูของชนเผ่าหนุ่ง

งานวันคล้ายวันเกิด วิธีการแสดงความกตัญญูของชนเผ่าหนุ่ง

21/8/2559 - 14:51

(VOVworld) – ในด้านความเลื่อมใสนั้น ชนเผ่าหนุ่งไม่จัดงานรำลึกวันเสียชีวิตของคนในครอบครัวหากจัดงานวันคล้ายวันเกิดเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และปู่ย่าตายาย ซึ่งนับเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างหนึ่งในชีวิตสังคมของชุมชนเผ่าหนุ่งที่ยังปฏิบัติมาตราบเท่าทุกวันนี้

รายละเอียด

ประเพณีในการแต่งงานของชนเผ่าหนุ่ง

ประเพณีในการแต่งงานของชนเผ่าหนุ่ง

12/8/2559 - 15:23

(VOVworld) – เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นใน54ชนเผ่าของเวียดนาม ดังนั้นในประเพณีที่สำคัญๆเช่นงานมงคลต่างๆรวมทั้งงานแต่งงานก็สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นต่างๆในวัฒนธรรมชนเผ่าหนุ่งอย่างเด่นชัดรวมทั้งยังมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่อีกด้วย

รายละเอียด

วัฒนธรรมอาหารการกินของชนเผ่าหนุ่ง

วัฒนธรรมอาหารการกินของชนเผ่าหนุ่ง

7/8/2559 - 16:02

(VOVworld) – ในการดำเนินชีวิตนั้น เนื่องจากอาศัยในเขตเขาสูงและประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ เก็บพืชผักในป่า ดังนั้นเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่มื้ออาหารในทุกๆวันโดยเฉพาะในวันงานสำคัญๆชาวหนุ่งจึงได้คิดค้นสร้างสรรค์เมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ต่างๆและมีอาหารหลายอย่างได้กลายเป็นอาหารพื้นเมืองประจำถิ่นของจังหวัดลาวกายซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีชุมชนชนเผ่าหนุ่งอาศัยมากที่สุด

รายละเอียด

ประเพณีการบูชาเจ้าที่ของชนเผ่าหนุ่ง

ประเพณีการบูชาเจ้าที่ของชนเผ่าหนุ่ง

22/7/2559 - 14:15

(VOVworld)- ประเพณีการบูชาโถกงหรือเจ้าที่เป็นหนึ่งในการประกอบกิจกรรมด้านความเลื่อมไสที่สำคัญของชนเผ่าหนุ่งเนื่องจากโถกงเป็นเทพดูแลพื้นที่ที่ทุกครอบครัวตั้งหลักอาศัย ดังนั้นเมื่อย้ายมาตั้งหลักอาศัยในที่ใหม่ สิ่งแรกที่ชาวบ้านต้องทำคือการตั้งศาลเจ้าบูชาเจ้าที่โถกง นอกจากนี้ประเพณีดังกล่าวยังมีความหมายถึงการสำนึกบุญคุณของบรรพบุรุษผู้บุกเบิกที่ดิน

รายละเอียด

สถาปัตยกรรมบ้านเรือนของชนเผ่าหนุ่ง

สถาปัตยกรรมบ้านเรือนของชนเผ่าหนุ่ง

15/7/2559 - 11:27

(VOVworld)- สำหรับทุกชนเผ่า หนึ่งในเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละเผ่าคือสถาปัตยกรรมบ้านเรือน ซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้งบรรยากาศแห่งวัฒนธรรมและความเลื่อมไสในวิถีชีวิตของชุมชนที่จะไม่ซ้ำกับชนเผ่าอื่นๆ

รายละเอียด

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 14 มกราคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 288 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย เช่น อาจารย์ เกษม ทั่งทอง คุณ นิษฐนาถ นิลดี คุณพิชาติ แก้วพวง คุณ โทนี่ สุภาชาย คุณดังจากจังหวัดอุดรฯ คุณอรรถพล คุณอนันต์ รัศมีเฟื่อง คุณ เสรี สุวรรณเพชร และกลุ่มนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเวียดนาม...

รายละเอียด

เรื่องของโขดหินแปลกประหลาดที่เกาะฟู๊ก๊วก

เรื่องของโขดหินแปลกประหลาดที่เกาะฟู๊ก๊วก

(VOVworld) – สำหรับเกาะฟู๊ก๊วก โขดหินเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเกาะเพราะเมื่อมาเที่ยวฟู้ก๊วกท่านจะได้เห็นโขดหินใหญ่น้อยรูปร่างต่างๆกระจัดกระจายในริมฝั่งทะเล