ชาวม้งต้อนรับตรุษเต๊ตประเพณี

ชาวม้งต้อนรับตรุษเต๊ตประเพณี

(VOVWORLD) -เทศกาลต้อนรับตรุษเต๊ตตามประเพณีของชนกลุ่มน้อยเผ่าม้งในเขตเขามักจะเริ่มตั้งแต่วันที่30เดือน11จันทรคติและจัดยาวเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นโอกาสพบปะสังสรรค์หลังทำงานมาเหน็ดเหนื่อยทั้งปีเท่านั้นหากยังเป็นการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของชนเผ่าให้คงอยู่และพัฒนาต่อไปอีกด้วย
พิธีรับเจ้าสาวของชนกลุ่มน้อยเผ่า ซ้านหยิ่ว

พิธีรับเจ้าสาวของชนกลุ่มน้อยเผ่า ซ้านหยิ่ว

(VOVWORLD) -ชนเผ่า ซ้านหยิ่ว ในเวียดนามมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในการจัดพิธีกรรมด้านความเลื่อมใสในงานเทศกาลต่างๆเช่นงานบุญข้าวใหม่ งานบูชาเทพแห่งป่าเขา เป็นต้น และพิธีกรรมเหล่านี้ยังคงได้รับการสานต่อและอนุรักษ์เอาไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งหนึ่งในพิธีกรรมที่โดดเด่นคือพิธีรับเจ้าสาวในประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าซ้านหยิ่วที่ไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมวัฒนธรรมทางจิตใจเท่านั้นหากยังสะท้อนวิถีชีวิต คุณธรรมและการปฏิบัติต่อกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันและระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ชาวเอเดหมักเหล้าไหเพื่อตอนรับวสันต์ปีใหม่

ชาวเอเดหมักเหล้าไหเพื่อตอนรับวสันต์ปีใหม่

(VOVWORLD) -เหล้าไหหรือเหล้าอุเป็นเครื่องดื่มที่ขาดมิได้ในโอกาสฉลองตรุษเต๊ตของชมรมชนกลุ่มน้อยต่างๆในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนรวมทั้งชนเผ่าเอเดที่ถือการดื่มเหล้าไหเป็นหนึ่งในประเพณีที่ต้องสืบสานอนุรักษ์ แต่เพื่อที่จะได้เหล้าที่หอมอร่อยสำหรับดื่มฉลองปีใหม่และต้อนรับแข็กเหรื่อเพื่อนบ้าน ครอบครัวชาวเอเดต่างเตรียมหมักเหล้าไหตั้งแต่หลังฤดูเก็บเกี่ยว
เต๊ต เกิมเม้ย ของชนเผ่าไตในเขตเขาตอนบนของเวียดนาม

เต๊ต เกิมเม้ย ของชนเผ่าไตในเขตเขาตอนบนของเวียดนาม

(VOVWORLD)-เต๊ตเกิมเม้ยหรืองานบุญข้าวใหม่ถือเป็นงานเทศกาลที่สำคัญที่สุดในประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของหลายชนเผ่าในเวียดนาม ซึ่งสำหรับชนเผ่าไตในเขตเขาตอนบนของเวียดนามนั้น เทศกาลนี้ก็ถูกจัดขึ้นในช่วงเดือน9และ10ตามจันทรคติเพื่อฉลองฤดูกาลปลูกและเก็บเกี่ยวได้ผลดีและเพื่อแสดงความขอบคุณเทพเจ้าทั้งหลาย
เต๊ตอาญา งานบุญข้าวใหม่ของชนเผ่าปาโก

เต๊ตอาญา งานบุญข้าวใหม่ของชนเผ่าปาโก

(VOVWORLD) -ในช่วงต้นปีใหม่ทุกหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยต่างๆของชาว ปาโก ต่าโอย ที่อ.อาเลี้อย จังหวัดเถื่อเทียนเว้ ต่างคึกครื้นด้วยบรรยากาศของงานเทศกาลฉลองงานปีใหม่ อาญา ตามประเพณีหรือเรียกว่างานบุญข้าวใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในงานประเพณีที่มีความหมายที่สุดในชีวิตด้านความเลื่อมไสของพี่น้องชนเผ่าในเขตเขาสูงแห่งนี้
ตรุษเต๊ตประเพณีของชนเผ่าฮาญี่ในจังหวัดลายโจว์

ตรุษเต๊ตประเพณีของชนเผ่าฮาญี่ในจังหวัดลายโจว์

(VOVWORLD) -ในภาพรวมสีสันของกว่า20ชนเผ่าที่อาศัยในจังหวัดลายโจว์ ชาวเผ่าฮาญี่เป็นที่รู้จักของคนในท้องถิ่นด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายและประเพณีพื้นบ้านต่างๆที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชนเผ่าอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะต้องพูดถึงเทศกาลปีใหม่ประเพณี “ก๊อแญจ่า” ที่จัดขึ้นในช่วงปลายเดือน10ต้นเดือน11จันทรคติทุกปี
นาบันได หว่างซูฝี่ สุดยอดผลงานแห่งความสร้างสรรค์ของชนกลุ่มน้อย

นาบันได หว่างซูฝี่ สุดยอดผลงานแห่งความสร้างสรรค์ของชนกลุ่มน้อย

(VOVWORLD) -ถ้ามีโอกาสเยือนอ.หว่างซูฝี่ซึ่งอยู่ในเขตเขาสูงที่ชายแดนของจังหวัดฮายางในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว นักท่องเที่ยวจะต้องทึ่งไปกับความงามของธรรมชาติของนาขั้นบันไดที่แสงตะวันสาดทอต้นข้าวสีเหลืองอร่ามงามตาบนท้องทุ่งนา นอกจากนั้นท่านยังได้มีโอกาสศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆที่อาศัยในเขตเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนี้ของเวียดนาม ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานแห่งความสร้างสรรค์กลางธรรมชาตินี้
ศิลปะการทำเครื่องดนตรีพื้นเมือง พิณติ๋ง ของชนเผ่าไตที่จังหวัดกาวบั่ง

ศิลปะการทำเครื่องดนตรีพื้นเมือง พิณติ๋ง ของชนเผ่าไตที่จังหวัดกาวบั่ง

(VOVWORLD) - พิณติ๋งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนกลุ่มน้อยเผ่าไต หนุ่ง ไท ซึ่งมักจะใช้ประกอบในกิจกรรมด้านความเลื่อมใส งานเทศกาลและงานสังสรรค์ชุมชนต่างๆ แต่มีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือเทคนิคการทำพิณติ๋งของแต่ละชนเผ่า...
อาชีพทอผ้าพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยเผ่า กาวลาน ที่จังหวัดบั๊กยาง

อาชีพทอผ้าพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยเผ่า กาวลาน ที่จังหวัดบั๊กยาง

(VOVWORLD) - หมู่บ้าน แคเหง่ ต.หลุกเซิน อำเภอหลุกนาม จังหวัดบั๊กยาง เป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพทอผ้าพื้นเมืองของชนเผ่ากาวลานก่อนที่มีการพัฒนาขยายไปยังหมู่บ้านอื่นๆ...
เทศกาล เลิบโล้ ของชนกลุ่มน้อยเผ่า จึ๊ด ที่จังหวัดฮาติ๋ง

เทศกาล เลิบโล้ ของชนกลุ่มน้อยเผ่า จึ๊ด ที่จังหวัดฮาติ๋ง

(VOVWORLD) - ที่อำเภอเฮืองเค จังหวัดฮาติ๋งห์ มีกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยเรียกว่า จึ๊ด เคยอาศัยแบบธรรมชาติในป่า แต่หลักจากทหารชายแดนจังหวัดฮาติ๋งห์ได้พบและพาออกจากป่าชุมชนเผ่าจึ๊ดจึงได้มีชีวิตใหม่ที่ผสมผสานเข้ากับสังคม ยกเลิกประเพณีดั้งเดิมที่ล้าหลังแต่ก็ยังคงได้รับการส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าตน โดยเฉพาะเทศกาล...
ประเพณีการ “การคืนทรัพย์-ตอบแทน” งานแต่งงานของชนเผ่าสะเตียง

ประเพณีการ “การคืนทรัพย์-ตอบแทน” งานแต่งงานของชนเผ่าสะเตียง

(VOVWORLD) -ในจำนวนชนกลุ่มน้อยหลายเผ่าที่อาศัยในจังหวัดบิ่งห์เฟือก ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนามนั้น ชนเผ่าสะเตียงถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดและมีเกียรติประวัติการพัฒนาวัฒนธรรมพร้อมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์หลากหลายที่สุด ซึ่งหนึ่งในประเพณีที่น่าสนใจคือ “การคืนทรัพย์-ตอบแทน” ในงานแต่งงาน
ประเพณีการย้อมฟันให้ดำของชนเผ่าหลึอ

ประเพณีการย้อมฟันให้ดำของชนเผ่าหลึอ

(VOVWORLD) -ชนเผ่าหลึอเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยกลุ่มหนึ่งที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์มากที่สุด โดยเฉพาะประเพณีการย้อมฟันให้ดำที่ยังคงได้รับการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องและสำหรับสตรีเผ่าหลึอ ฟันยิ่งดำเป็นเงาก็ยิ่งงาม
อำนาจของผู้ใหญ่บ้านในชุมชนชนเผ่าบานาที่เขตเตยเงวียน

อำนาจของผู้ใหญ่บ้านในชุมชนชนเผ่าบานาที่เขตเตยเงวียน

(VOVWORLD) -การเลือกผู้ใหญ่บ้านที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านชุมชนถือเป็นประเพณีที่ได้รับการปฏิบัติกันมาเป็นร้อยๆในชุมชนชนเผ่าบานาที่อาศัยในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนของเวียดนาม ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกนั้นเมื่อสมัยยังหนุ่มจะเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่ง กล้าหาญ มีความสามารถในการผลิต แล้วเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ได้กลายเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีอำนาจใหญ่เพราะได้รับความเคารพนับถือจากทุกคน เป็นคลังประสบการณ์ที่ช่วยจุดและรักษาเปลวไฟแห่งความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความช่วยเหลือกันในชุมชน
ประเพณีเปิดป่าของชนเผ่าเย้า

ประเพณีเปิดป่าของชนเผ่าเย้า

(VOVWORLD) -ชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้าที่จังหวัดลาวกายในเขตเขาทางเหนือของเวียดนามมีงานประเพณีและเทศกาลวัฒนธรรมที่โดดเด่นน่าสนใจหลายอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นคืองานคอยกิ่มซึ่งเป็นพิธีเปิดป่าที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์และสานต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ในรายการสีสันวัฒนธรรม54ชนเผ่าสัปดาห์นี้ ขอเชิญท่านทำความเข้าใจงานเทสกาลคอยกิ่ม-เปิดป่าของชุมชนเผ่าเย้าที่หมู่บ้านแจ่ง ต.ซวนยาว อ.บ๋าวทั้ง...
อนุรักษ์อาชีพการทำกระดาษพื้นเมืองของชนเผ่าเย้า จังหวัดห่ายาง

อนุรักษ์อาชีพการทำกระดาษพื้นเมืองของชนเผ่าเย้า จังหวัดห่ายาง

(VOVWORLD) -ชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้าที่จังหวัดห่ายางมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีและอาชีพพื้นเมือง รวมถึงอาชีพการทำกระดาษ บ๋าน ซึ่งเป็นกระดาษพื้นเมืองที่ทำจากต้นไผ่บงซุ้งเป็นไผ่ป่าชนิดหนึ่งเพื่อใช้ในโอกาสเทศกาลต่างๆเช่น งานปีใหม่ งานเกิ๊บซัก งานเทศกาลขอฝนขอพรตามประเพณีของชนเผ่าเย้า
บ้านยกพื้นกับประเพณีของชนเผ่าไท

บ้านยกพื้นกับประเพณีของชนเผ่าไท

(VOVWORLD) -ชนเผ่าไทในเวียดนามส่วนใหญ่อาศัยบนพื้นที่เขตเขา โดยมักจะตั้งชุมชนหมู่บ้านที่หุบเขาใกล้ลำธาร มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติและสะดวกแก่การผลิตเกษตร ส่วนที่อยู่อาศัยจะออกแบบเป็นบ้านไม้ที่มีใต้ถุนสูง ซึ่งเป็นชายคาที่หล่อเลี้ยงคนรุ่นต่างๆของทุกครอบครัวพร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าตนให้คงอยู่ต่อไป
งาน ตู๋ก๋าย ของชนเผ่าเย้า

งาน ตู๋ก๋าย ของชนเผ่าเย้า

(VOVWORLD) -ในเวียดนาม ชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้ามีหลายกลุ่มชุมชนและแต่ละกลุ่มจะมีประเพณีที่มีความแตกต่างกันไป เช่นชาวเย้าที่อ.ตามเดื่อง จ.ลายโจว์ไม่มี งานเกิ๊บซัก...
ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่า กาวลาน ในจังหวัดบั๊กยาง

ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่า กาวลาน ในจังหวัดบั๊กยาง

(VOVWORLD) -ในช่วงชีวิตของมนุษย์นั้น การแต่งงานถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นนิมิตหมายครั้งใหญ่สำหรับชีวิต สำหรับชนเผ่ากาวลานในจังหวัดบั๊กยาง งานแต่งงานถือเป็นผลแห่งความรักระหว่างหนุ่มสาวที่ต้องผ่านการทดสอบต่างๆ แม้การจัดงานจะมีความเรียบง่ายแต่ขั้นตอนต่างๆได้สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณ
เอกลักษณ์ของลวดลายบนชุดพื้นเมืองของสตรีชนเผ่า ป่าแถน

เอกลักษณ์ของลวดลายบนชุดพื้นเมืองของสตรีชนเผ่า ป่าแถน

(VOVWORLD) -ชนกลุ่มน้อยเผ่าป่าแถนมีประชากรประมาณ5พันคน อาศัยในจังหวัดเขตเขาตอนบนของเวียดนามคือห่ายางและเตวียนกวางเป็นหลัก เป็นกลุ่มคนที่ตั้งหลักอาศัยบนเขาสูงมาหลายชั่วคนพร้อมเอกลักษณ์เฉพาะต่างๆที่ยังได้รับการอนุรักษ์จนถึงทุกวันนี้ และสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดที่สุดคือผ่านชุดแต่งกายพื้นเมืองของสตรีป่าแถน ซึ่งมีลวดลายสีสันที่แตกต่างไปกับชนกลุ่มน้อยเผ่าอื่นๆ