เอเปก 2017 จะสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เศรษฐกิจเวียดนาม

เอเปก 2017 จะสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เศรษฐกิจเวียดนาม

(VOVWORLD) - เอเปก 2017 จะสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เศรษฐกิจเวียดนามเมื่อโครงการและสัญญาหลายฉบับได้รับการลงนาม ซึ่งจะมีส่วนร่วมต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนาม 
การประชุมครั้งที่ 8 คณะกรรมการเอเปกแห่งชาติปี 2017

การประชุมครั้งที่ 8 คณะกรรมการเอเปกแห่งชาติปี 2017

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 22 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมครบองค์ครั้งที่ 8 คณะกรรมการเอเปกแห่งชาติปี 2017 ภายใต้อำนวยการของนาย...
การสนทนาระดับสูงเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การสนทนาระดับสูงเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - บรรดาผู้บริหารด้านการท่องเที่ยวเอเปกได้อนุมัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้หัวข้อ “ผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเอเชียแปซิฟิกครอบคลุมและเชื่อมโยง”
การสนทนา “การสร้างสรรค์ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่เชื่อมโยงและคลอบคลุม”

การสนทนา “การสร้างสรรค์ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่เชื่อมโยงและคลอบคลุม”

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่21 พฤษภาคม ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีดูแลการค้าครั้งที่23ของฟอรั่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกหรือเอเปก  ได้มีการจัดการสนทนาภายใต้หัวข้อ “การสร้างสรรค์ภูมิภาคเอเชีย...
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีดูแลการค้าเอเปก

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีดูแลการค้าเอเปก

(VOVWORLD) - การประชุมรัฐมนตรีดูแลการค้าหรือเอ็มอาร์ทีครั้งที่ 23 ได้เปิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 20 พฤษภาคม ณ กรุงฮานอย โดยมีบรรดารัฐมนตรีของ...
ผลักดันการขยายตัวด้านเศรษฐกิจผ่านการเปลี่ยนแปลงใหม่และความคิดสร้างสรรค์

ผลักดันการขยายตัวด้านเศรษฐกิจผ่านการเปลี่ยนแปลงใหม่และความคิดสร้างสรรค์

(VOVWORLD) -ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีดูแลการค้าหรือ MRT ครั้งที่ 23 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องในกรอบปีเอเปก 2017 เช้าวันที่ 19 พฤษภาคม...
 การประชุมทาบทามความคิดเห็นของ SOM อาเซียน – จีนครั้งที่ 23

การประชุมทาบทามความคิดเห็นของ SOM อาเซียน – จีนครั้งที่ 23

(VOVWORLD) -ต่อการจากประชุม SOM อาเซียน – จีนเกี่ยวกับการปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซี วันที่ 19 พฤษภาคม ได้มีการจัดการประชุมทาบทามความคิดเห็นของ SOM อาเซียน...
การประชุม SOM2 หารือเกี่ยวกับเนื้อหาสำคัญๆของเอเปก

การประชุม SOM2 หารือเกี่ยวกับเนื้อหาสำคัญๆของเอเปก

(VOVWORLD) - วันที่ 18 พฤษภาคม การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือ SOM2 ของฟอรั่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกได้ย่างเข้าสู่วันสุดท้าย
ซอม2อนุมัติข้อคิดริเริ่มและความร่วมมือสำคัญๆของเอเปก

ซอม2อนุมัติข้อคิดริเริ่มและความร่วมมือสำคัญๆของเอเปก

(VOVWORLD) -การประชุมครั้งที่สองเจ้าหน้าที่ระดับสูงเอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้องหรือซอม2ได้เสร็จสิ้นลงในบ่ายวันที่18พฤษภาคมด้วยผลสำเร็จที่งดงามพร้อมผลงานที่สำคัญต่างๆ 
 เศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาของเวียดนามจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่ภูมิภาคต่อไป

เศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาของเวียดนามจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่ภูมิภาคต่อไป

(VOVWORLD) - นี่คือคำยืนยันของประธานสภาความร่วมมือเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก Donald Campbell ในการพูดคุยกับสื่อมวลชนนอกรอบการประชุม SOM 2...
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอล: เวียดนามได้เลือกหัวข้อและกรอบเวลาอย่างถูกต้อง

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอล: เวียดนามได้เลือกหัวข้อและกรอบเวลาอย่างถูกต้อง

(VOVWORLD) - ส่วนร่วมที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามต่อผลสำเร็จของการสนทนานโยบายระดับสูงครั้งนี้คือ เวียดนามได้เลือกหัวข้อสำหรับประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากยุคดิจิตอลและการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค 4.0 อย่างถูกต้องและถูกเวลาเพื่อหารือ 
เปิดการสนทนาหลายฝ่ายเกี่ยวกับเอเปกมุ่งสู่ 2020 และอนาคต

เปิดการสนทนาหลายฝ่ายเกี่ยวกับเอเปกมุ่งสู่ 2020 และอนาคต

(VOVWORLD) -การสนทนาหลายฝ่ายของเอเปกเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 2020 และอนาคตได้เปิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 16 พฤษภาคม ณ กรุงฮานอย นี่คือความคิดริเริ่มของเวียดนามในปีเอเปก 2017 เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดริเริ่มและสร้างสรรค์วิสัยทัศน์เอเปกหลังปี...