สัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อต้อนรับเอเปก

สัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อต้อนรับเอเปก

(VOVWORLD) -ภายใต้หัวข้อ “สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีงาม” พิธีเปิดสัปดาห์ภาพยนตร์เอเปกได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอยเมื่อค่ำวันที่ 11 ตุลาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับฟอรั่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิกหรือเอเปก...
ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการใช้รถใช้ถนนในสัปดาห์ผู้นำเอเปก2017

ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการใช้รถใช้ถนนในสัปดาห์ผู้นำเอเปก2017

(VOVWORLD) - พิธีปล่อยแถวตำรวจจราจร พร้อมพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการใช้รถใช้ถนนในสัปดาห์ผู้นำเอเปก2017 ณ นครดานังมีขึ้น เมื่อเช้าวันที่ 11 ตุลาคม...
นครดานังเน้นเสร็จสิ้นการเตรียมความพร้อมให้แก่สัปดาห์ผู้นำเอเปก

นครดานังเน้นเสร็จสิ้นการเตรียมความพร้อมให้แก่สัปดาห์ผู้นำเอเปก

(VOVWORLD) - คณะกรรมการประชาชนนครดานังได้ประกาศว่า ทางนครกำลังเน้นพลังทุกแหล่งเพื่อเสร็จสิ้นการเตรียมความพร้อมให้แก่สัปดาห์ผู้นำเอเปก 2017 ณ นครดานังในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและตัวเมืองให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย สาธารณสุขและผลักดันการประชาสัมพันธ์ 
สถานประกอบการเวียดนามขานรับกิจกรรมต่างๆในสัปดาห์ผู้นำเอเปก2017

สถานประกอบการเวียดนามขานรับกิจกรรมต่างๆในสัปดาห์ผู้นำเอเปก2017

(VOVWORLD)-เช้าวันที่9ตุลาคม ณ กรุงฮานอย หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามหรือVCCIได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของสถานประกอบการในสัปดาห์ผู้นำเอเปกปี2017 
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกจะมีขึ้น ณ เมืองเก่าฮอยอันในระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกจะมีขึ้น ณ เมืองเก่าฮอยอันในระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม

(VOVWORLD) -การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปก 2017 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องจะมีขึ้น ณ เมืองเก่าฮอยอัน จังหวัดกว๋างนามในระหว่างวันที่ 19...
เอกลักษณ์ของสัปดาห์ภาพยนตร์เอเปก2017

เอกลักษณ์ของสัปดาห์ภาพยนตร์เอเปก2017

(VOVWORLD) -สัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อสนับสนุนฟอรั่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกหรือเอเปกในเวียดนามปี2017ภายใต้หัวข้อ“สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ ร่วมกันสร้างสรรค์อนาคต”จะมีขึ้นในระหว่างวันที่11-16ตุลาคม ณ...
เอเปก 2017: คัดเลือกอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนสัปดาห์ผู้นำเอเปก ณ นครดานัง

เอเปก 2017: คัดเลือกอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนสัปดาห์ผู้นำเอเปก ณ นครดานัง

(VOVWORLD) - สัปดาห์ผู้นำเอเปกซึ่งจะมีขึ้น ณ นคนดานังในเดือนพฤศจิกายนนี้คือกิจกรรมด้านการต่างประเทศที่สำคัญที่สุดของนครดานังและเวียดนามในปี 2017  
รักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในการจราจรในสัปดาห์ผู้นำเอเปก 2017

รักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในการจราจรในสัปดาห์ผู้นำเอเปก 2017

(VOVWORLD) - พันเอก เลวันต๊าม ผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจนครดานังได้เผยว่า เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่สัปดาห์ผู้นำเอเปก 2017 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 6...
การฝึกอบรมทักษะความสามารถในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอเปก2017

การฝึกอบรมทักษะความสามารถในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอเปก2017

(VOVWORLD) -วันที่29กันยายน ณ กรุงฮานอย กรมหนังสือพิมพ์สังกัดกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้จัดการฝึกอบรมทักษะความสามารถในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอเปก2017ให้แก่นักข่าวและบรรณาธิการเพื่อจัดสรรข้อมูลเกี่ยวกับเอเปกปี2017และมุ่งสู่สัปดาห์ผู้นำเอเปกที่จะมีขึ้น ณ นครดานัง   
เอเปกยืนยันความเสมอภาคทางเพศเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและแหล่งบุคลากร

เอเปกยืนยันความเสมอภาคทางเพศเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและแหล่งบุคลากร

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 29 กันยายน ณ กรุงเก่าเว้ จังหวัดเถื่อเทียนเว้ ได้มีการจัดการสนทนานโยบายระดับสูงเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจในกลุ่มเอเปกโดยมีรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะผู้แทนเอเปกเข้าร่วม โดยหารือเกี่ยวกับรายงานสรุปโดยย่อของผลงานการประชุมสนทนาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจ การประชุมหุ้นส่วนนโยบายสตรีและเศรษฐกิจ...
ปิดการประชุมเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจ

ปิดการประชุมเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจ

(VOVWORLD-เมื่อบ่ายวันที่28กันยายน ณ กรุงเก่าเว้ การประชุมเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจได้เสร็จสิ้นลงด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในกรอบฟอรั่มสตรีและเศรษฐกิจเอเปกปี2017
การประชุมเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจ

การประชุมเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 28 กันยายน ณ กรุงเก่าเว้ได้มีการจัดการประชุมเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 2 จาก 3...
สร้างบรรยากาศและนโยบายที่ดีที่สุดเพื่อเอื้อให้แก่การเข้าร่วมของสตรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างบรรยากาศและนโยบายที่ดีที่สุดเพื่อเอื้อให้แก่การเข้าร่วมของสตรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) - การประชุมสนทนาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเกี่ยวกับสตรีกับเศรษฐกิจเอเปกในวันที่ 28 กันยายน ณ เมืองเว้ ทางภาคกลางเวียดนามคือหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญในกรอบฟอรั่มสตรีกับเศรษฐกิจเอเปก 2017