เน้นการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน

เน้นการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน

23/4/2560 - 15:40

(VOVworld) - สหภาพแรงงานนครโฮจิมินห์ได้เปิดเดือนกรรมกรครั้งที่ 9 และเดือนปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานครั้งที่ 1ปี 2017 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในปีแห่งสหภาพแรงงานในหัวข้อ “ปีเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงาน”

รายละเอียด

มอบรางวัลสถาปัตยกรรมแห่งชาติ 2016-2017

มอบรางวัลสถาปัตยกรรมแห่งชาติ 2016-2017

22/4/2560 - 17:32

(VOVworld) – คณะกรรมการจัดงานได้มอบรางวัล รวม 30 รางวัล ให้แก่เจ้าของผลงานยอดเยี่ยม โดยรางวัลที่ 1 มี 4 รางวัล รางวัลที่ 2 มี 13 รางวัลและรางวัลที่ 3 มี 13 รางวัล

รายละเอียด

ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านหนังสือและมุ่งสู่การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านหนังสือและมุ่งสู่การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

21/4/2560 - 18:28

(VOVworld) – เนื่องในโอกาสวันหนังสือเวียดนามครั้งที่ 4 วันที่ 21 เมษายน ในจังหวัดห่านาม ได้มีการจัดแสดงผลงานวรรณกรรมที่ดีเด่นกว่า 200 เล่มและพบปะกับผู้เขียนในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ

รายละเอียด

การสัมมนา “รักษาเอกราชและการเป็นตัวของตัวเองในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก”

การสัมมนา “รักษาเอกราชและการเป็นตัวของตัวเองในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก”

20/4/2560 - 18:33

(VOVworld) - การยืนหยัดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่อิสระและเป็นตัวของตัวเองในกระบวนการผสมผสานคือปัจจัยที่สำคัญที่บรรดานักวิชาการได้ยํ้าถึงในการสัมมนา “รักษาเอกราชและการเป็นตัวของตัวเองในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก”เมื่อเช้าวันที่ 20 เมษายน ณ กรุงฮานอย

รายละเอียด

เตรียมจัดกิจกรรรมวันงานวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆของเวียดนาม

เตรียมจัดกิจกรรรมวันงานวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆของเวียดนาม

19/4/2560 - 14:11

(VOVworld) – การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมพื้นเมืองของประชาชาติ ผลักดันการสร้างสรรค์และเสริมสร้างกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติของเวียดนาม

รายละเอียด

การประชุมรัฐมนตรีสหกรณ์ย่านเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10

การประชุมรัฐมนตรีสหกรณ์ย่านเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10

18/4/2560 - 16:16

(VOVworld) - รัฐเวียดนามให้ความสนใจช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจร่วมมือแบบสหกรณ์ การประชุมนี้มีขึ้นในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน มีทั้งโอกาสและความท้าทาย ดังนั้นต้องผลักดันความเชื่อมโยงและการผสมผสานเข้ากับกระแสภูมิภาคอย่างกว้างลึก

รายละเอียด

รายการ “สีสันแห่งฮาลอง 2017”

รายการ “สีสันแห่งฮาลอง 2017”

17/4/2560 - 17:49

(VOVworld) – สัปดาห์การท่องเที่ยวฮาลอง – กว๋างนิงปี 2017 มีขึ้นในระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 7 พฤษภาคมที่นครฮาลองและม๊องก๊ายของจังหวัดกว๋างนิง

รายละเอียด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานกับท้องถิ่นในการผลักดันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานกับท้องถิ่นในการผลักดันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16/4/2560 - 15:23

(VOVworld) - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานกับท้องถิ่นในการแก้ไขอุปสรรค์และใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของท้องถิ่นแต่ละแห่งเพื่อผลักดันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดาม เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลซาวเคปี 2017

รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดาม เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลซาวเคปี 2017

15/4/2560 - 16:08

(VOVworld) – ในหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามได้รับการชื่มชมจากประชาคมโลกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในนั้นมีส่วนร่วมของเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด

คํ้าประกันสิทธิและอำนวยความสะดวกให้คนพิการฟันฝ่าอุปสรรคและมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

คํ้าประกันสิทธิและอำนวยความสะดวกให้คนพิการฟันฝ่าอุปสรรคและมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

14/4/2560 - 17:57

(VOVworld) - นาย หวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมผู้บริหารและสมาชิกสมาคมฯที่ประสานงานกับพรรค รัฐและสังคมปฏิบัตินโยบายดูแลและคํ้าประกันสิทธิของคนพิการและเด็กที่มีฐานะยากจน หลายสิบล้านคนในตลอด 25 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียด

งานวันวัฒนธรรมชนเผ่าของเวียดนามปี๒๐๑๗

งานวันวัฒนธรรมชนเผ่าของเวียดนามปี๒๐๑๗

13/4/2560 - 17:39

(VOVWorld)-งานวันวัฒนธรรมชนเผ่าของเวียดนามปี๒๐๑๗ภายใต้หัวข้อ “ลีลาจากเขตป่าเขา” จะมีขึ้นในระหว่างวันที่๑๙-๒๓เมษายนนี้

รายละเอียด

ผลักดันการสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสในเวียดนาม

ผลักดันการสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสในเวียดนาม

12/4/2560 - 17:24

(VOVWorld)-ผลักดันการสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสในเวียดนามคือหัวข้อของการสัมมนาที่จัดโดยหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม เมื่อเช้าวันที่๑๒เมษายน ณ กรุงฮานอย

รายละเอียด

เวียดนามมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา

เวียดนามมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา

11/4/2560 - 17:47

(VOVworld) – การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ – สังคม

รายละเอียด

เอดีบีคาดการณ์ เศรษฐกิจเวียดนามในปี 2017 จะขยายตัวที่ร้อยละ 6.5

เอดีบีคาดการณ์ เศรษฐกิจเวียดนามในปี 2017 จะขยายตัวที่ร้อยละ 6.5

10/4/2560 - 18:30

(VOVworld) – การธำรงการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเวลาที่ผ่านมาจะผลักดันการผลิตภายในประเทศและเพิ่มรายรับจากภาคการส่งออกของเวียดนาม ถึงแม้การค้าในภูมิภาคและโลกจะลดลงต่อไปก็ตาม

รายละเอียด

พิธีมอบรางวัลว่าวทอง2016

พิธีมอบรางวัลว่าวทอง2016

10/4/2560 - 14:50

(VOVworld) - พิธีมอบรางวัลว่าวทอง2016 ได้มีขึ้นเมื่อค่ำวันที่ 9 เมษายน ณ นครโฮจิมินห์ โดยภาพยนต์เรื่อง “ไซ่ง่อน ฉันรักเธอ”ของผู้กำกับลี้มิงทั้งได้แทรงหน้าภาพยนต์18เรื่องเพื่อคว้ารางวัลว่าวทอง2016ประเภทภาพยนต์

รายละเอียด

กิจกรรมวิ่งส่งต่อไม้คฑาประชาสัมพันธ์ซีเกมส์ 29 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9

กิจกรรมวิ่งส่งต่อไม้คฑาประชาสัมพันธ์ซีเกมส์ 29 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9

9/4/2560 - 15:45

(VOVworld) - เช้าวันที่ 9 เมษายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดกิจกรรมวิ่งส่งต่อไม้คฑาเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 โดยมีประชาชน 2 พันคนเข้าร่วม

รายละเอียด

สถานประกอบการกว่า 160 แห่งได้รับรางวัล “มังกรทอง” และเครื่องหมายการค้าดีเด่นของเวียดนาม

สถานประกอบการกว่า 160 แห่งได้รับรางวัล “มังกรทอง” และเครื่องหมายการค้าดีเด่นของเวียดนาม

8/4/2560 - 16:25

(VOVworld) –สถานประกอบการที่ได้รับเงินทุนจากต่างประเทศ 61 แห่งได้รับรางวัล “มังกรทอง” และสถานประกอบการเวียดนาม 100 แห่งได้รับรางวัลเครื่องหมายการค้าดีเด่นของเวียดนาม

รายละเอียด

เปิดตัวศูนย์วิจัย อนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมอาหารเวียดนาม

เปิดตัวศูนย์วิจัย อนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมอาหารเวียดนาม

7/4/2560 - 17:35

(VOVworld) – นาย หวูเท้บิ่ง อุปนายกสมาคมการท่องเที่ยวเวียดนามได้แสดงความประสงค์ว่า ในเวลาที่จะถึง ศูนย์ฯจะเน้นสร้างสรรค์และจัดการวิจัยเชิงวิชาการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนามเพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเวียดนาม

รายละเอียด

เปิดวันหนังสือเวียดนามครั้งที่ 4

เปิดวันหนังสือเวียดนามครั้งที่ 4

6/4/2560 - 16:05

(VOVworld) - กิจกรรมวันหนังสือเวียดนามครั้งที่ 4 ปี 2017 ในหัวข้อ “หนังสือกับการยกระดับความรู้ของชุมชน” ได้เปิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน ณ กรุงฮานอย

รายละเอียด

การแสดงศิลปะ “เส้นทางก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส”

การแสดงศิลปะ “เส้นทางก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส”

5/4/2560 - 16:12

(VOVworld) - รายการแสดงศิลปะ “เส้นทางก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส” ได้มีขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ของสถานีวิทยุเวียดนาม เลขที่ 58 ถนนกว๊านซื้อ กรุงฮานอย

รายละเอียด

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว