นักลงทุนต่างประเทศนับวันยิ่งให้ความสนใจตลาดขายปลีกของเวียดนามมากขึ้น

นักลงทุนต่างประเทศนับวันยิ่งให้ความสนใจตลาดขายปลีกของเวียดนามมากขึ้น

28/2/2560 - 18:23

(VOVworld) – ตามการพยากรณ์ อัตราการบริโภคจะเพิ่มขึ้นอย่างเข้มแข็งในรอบ 5 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ปี 2017-2021 เนื่องจากเงื่อนไขที่สะดวกในด้านประชากร นอกจากนั้น ศักยภาพที่น่ายินดีเกี่ยวกับรายได้ของประชาชนก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศ

รายละเอียด

จังหวัดเตวียนกวางดึงดูดการลงทุนมากขึ้น

จังหวัดเตวียนกวางดึงดูดการลงทุนมากขึ้น

27/2/2560 - 18:21

(VOVworld) –ทางจังหวัดถือความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของนักลงทุนคือความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัด ถือสถานประกอบการเป็นเป้าหมายที่ต้องสนับสนุน

รายละเอียด

กิจกรรมฉลองวันแพทย์เวียดนาม 27 กุมภาพันธ์

กิจกรรมฉลองวันแพทย์เวียดนาม 27 กุมภาพันธ์

26/2/2560 - 15:48

(VOVworld) - ในโอกาสฉลองครบรอบ 62ปีวันแพทย์เวียดนาม ซึ่งตรงกับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เมื่อเช้าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ กองเยาวชนสาขานครโฮจิมินห์ได้จัดงานมหกรรมในหัวข้อ “เยาวชนหน่วยงานการแพทย์ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของประธานโฮจิมินห์

รายละเอียด

ท้องถิ่นต่างๆจัดพิธีเปิดเดือนเยาวชนปี 2017

ท้องถิ่นต่างๆจัดพิธีเปิดเดือนเยาวชนปี 2017

25/2/2560 - 16:22

(VOVworld) – เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 86 ปีวันก่อตั้งกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ กองเยาวชนสาขาจังหวัดเซินลา บิ่งถวน และฮานอยได้จัดพิธีเปิดเดือนเยาวชนปี 2017

รายละเอียด

การเสวนานโยบาย “จัดทำและปฏิบัติกรอบคุณวุฒิของประเทศเวียดนาม”

การเสวนานโยบาย “จัดทำและปฏิบัติกรอบคุณวุฒิของประเทศเวียดนาม”

24/2/2560 - 18:13

(VOVworld) – สภาอังกฤษได้ประสานงานกับกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมเวียดนามและทบวงการสอนอาชีพสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมจัดการเสวนาเกี่ยวกับนโยบาย “จัดทำและปฏิบัติกรอบคุณวุฒิของประเทศเวียดนาม”

รายละเอียด

เวียดนามประท้วงจีนที่ปรัปปรุงและก่อสร้างเกาะเทียมในทะเลตะวันออก

เวียดนามประท้วงจีนที่ปรัปปรุงและก่อสร้างเกาะเทียมในทะเลตะวันออก

24/2/2560 - 14:05

(VOVWorld)-เวียดนามมีหลักฐานทางนิตินัยและประวัติศาสตร์อย่างสมบูรณ์เพื่อยืนยันอธิปไตยเหนือหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลและเจื่องซาหรือสเปรตลีย์

รายละเอียด

ข้อใหม่ในร่างกฎหมายสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

ข้อใหม่ในร่างกฎหมายสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

23/2/2560 - 17:26

(VOVworld)- เมื่อบ่ายวันที่22กุมภาพันธ์ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งรัฐสภาได้จัดการสัมมนารวบรวมความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายการสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งได้ร่างขึ้นบนพื้นฐานของหลักการเชิงตลาด สนับสนุนสถานประกอบการปรับเสถียรภาพการผลิตและเงินทุน ตลอดจนการสนับสนุนเกี่ยวกับภาษี

รายละเอียด

นครโฮจิมินห์ปฏิบัติข้อเสนอแนะของชาวเวียดนามโพ้นทะเลเพื่อการพัฒนา

นครโฮจิมินห์ปฏิบัติข้อเสนอแนะของชาวเวียดนามโพ้นทะเลเพื่อการพัฒนา

22/2/2560 - 17:00

(VOVworld) - ต้องผลักดันการปฏิบัติงานด้านชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศในสภาวการณ์ใหม่และปฏิบัติข้อเสนอแนะของชาวเวียดนามโพ้นทะเลเพื่อพัฒนานครโฮจิมินห์ นี่คือหน้าสำคัญที่ถูกระบุในการประชุมปฏิบัติงานด้านชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศนครโฮจิมินห์ปี 2017 เมื่อเช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์

รายละเอียด

สถานีวิทยุเวียดนามเปิดช่องวิทยุเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร

สถานีวิทยุเวียดนามเปิดช่องวิทยุเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร

22/2/2560 - 16:13

(VOVworld) – เพื่อสุขภาพของคนเวียดนามคือแนวทางการดำเนินงานของช่องวิทยุเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านอาหารที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 กุมภาพันธ์

รายละเอียด

บราซิลนำเข้ากาแฟโรบัสต้าจากเวียดนาม

บราซิลนำเข้ากาแฟโรบัสต้าจากเวียดนาม

22/2/2560 - 14:36

(VOVworld) – สถานประกอบการแปรรูปกาแฟสามารถนำเข้าเมล็ดกาแฟของเวียดนามได้ ถ้าหากปฏิบัติตามข้อกำหนดในปัจจุบันของบราซิล แต่การนำเข้าเมล็ดกาแฟโรบัสต้าจากเวียดนามต้องผ่านการตรวจการกำจัดวัชพืช แลต้องได้ใบรับรองตรวจการกำจัดวัชพืชจากฝ่ายเวียดนาม

รายละเอียด

เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการขยายตัวต่อไป

เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการขยายตัวต่อไป

21/2/2560 - 16:42

(VOVworld) – คาดว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะอยู่ที่ร้อยละ 5-7 ในปีนี้

รายละเอียด

อำนวยความสะดวกและคํ้าประกันความมั่นคงด้านการค้าในภูมิภาคเอเปก

อำนวยความสะดวกและคํ้าประกันความมั่นคงด้านการค้าในภูมิภาคเอเปก

21/2/2560 - 16:15

(VOVworld) - เช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ณ เมืองญาจาง จังหวัดแค้งหว่า ได้มีการเปิดการประชุมครั้งแรกคณะอนุกรรมการระเบียบศุลกากรในหัวข้อ “สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีงาม”

รายละเอียด

เวียดนามแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประชาคมโลกเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เวชศาสตร์นิวเคลียร์ในการตรวจรักษาโรค

เวียดนามแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประชาคมโลกเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เวชศาสตร์นิวเคลียร์ในการตรวจรักษาโรค

20/2/2560 - 18:47

(VOVworld) – ในกรอบการประชุม บรรดาผู้แทนจะเข้าร่วมการประชุมต่างๆเพื่อประเมินโครงการ RAS/06/083 หารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานในปี 2017 และปี 2018 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เวชศาสตร์นิวเคลียร์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งของประเทศที่เข้าร่วม

รายละเอียด

จังหวัดบิ่งเยืองให้ความสนใจดึงดูดเงินทุนเอฟดีไอเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

จังหวัดบิ่งเยืองให้ความสนใจดึงดูดเงินทุนเอฟดีไอเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

19/2/2560 - 16:30

(VOVworld) – จังหวัดบิ่งเยืองต้องใช้งบประมาณสำหรับด้านการท่องเที่ยวช่วงปี 2016 – 2020 กว่า 6ล้าน 3 แสนล้านด่ง

รายละเอียด

เทศกาล “ซวนโห่ง” 2017 ครบรอบ 10 ปีกระบวนการ “ บริจาคโลหิตคือการมอบชีวิต”

เทศกาล “ซวนโห่ง” 2017 ครบรอบ 10 ปีกระบวนการ “ บริจาคโลหิตคือการมอบชีวิต”

18/2/2560 - 16:15

(VOVworld) –เทศกาลซวนโห่งครั้งที่ 10 ปี 2017 ภายใต้หัวข้อ“ บริจาคโลหิตคือการมอบชีวิต” คาดว่าจะมีผู้อาสากว่า 3 หมื่นคนเข้าร่วม

รายละเอียด

กงดอได้รับเลือกเป็นเกาะที่น่าสนใจที่สุดในโลก

กงดอได้รับเลือกเป็นเกาะที่น่าสนใจที่สุดในโลก

17/2/2560 - 18:41

(VOVworld) – เมื่อเร็วๆนี้ นิตยสาร Travel and Leisure ได้โหวตให้เกาะนี้อยู่อันดับ 1 รายชื่อเกาะที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว เพราะมีหน้าผาหินแกรนิตที่สง่างามใกล้ชายหาดสีเขียว ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเกาะกงดอได้รับการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง

รายละเอียด

สหประชาชาติชื่นชมบทบาทของเวียดนามในสหประชาชาติ

สหประชาชาติชื่นชมบทบาทของเวียดนามในสหประชาชาติ

15/2/2560 - 16:41

(VOVworld) - นาง Maria Luiza Riberio Viotti ปลัดสำนักเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้ชื่นชมบทบาทของเวียดนามในสหประชาชาติ พร้อมทั้งยํ้าว่า เวียดนามเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างคล่องตัวที่สุดในภูมิภาค เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อกระบวนการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามระเบียบวาระการประชุมปี 2030

รายละเอียด

การผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของเศรษฐกิจเอเปก

การผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของเศรษฐกิจเอเปก

14/2/2560 - 14:22

(VOVWorld)-ถึงแม้การบรรลุเป้าหมายการค้าเสรียังอยู่อีกไกลแต่เศรษฐกิจสมาชิกของฟอรั่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกต้องยืนหยัดการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจและนี่เป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ

รายละเอียด

วิทยุกระจายเสียงคือรูปแบบการสื่อสารที่สะดวก เข้าถึงประชาชนทุกชั้นชนและมีข้อมูลหลากหลาย

วิทยุกระจายเสียงคือรูปแบบการสื่อสารที่สะดวก เข้าถึงประชาชนทุกชั้นชนและมีข้อมูลหลากหลาย

13/2/2560 - 18:52

(VOVworld) – หัวข้อของวันวิทยุโลก 2017 “วิทยุกระจายเสียงคือคุณเอง” ได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารที่มีความหลากหลาย โปร่งใสและสะท้อนมนุษยธรรม

รายละเอียด

จังหวัดลาวกายเปิดปีการท่องเที่ยวแห่งชาติ2017

จังหวัดลาวกายเปิดปีการท่องเที่ยวแห่งชาติ2017

12/2/2560 - 17:33

(VOVworld)- เมื่อค่ำวันที่11กุมภาพันธ์ ทางการจังหวัดลาวกายได้จัดพิธีเปิดปีการท่องเที่ยวแห่งชาติ2017 ณ จัตุรัสนามเกื่อง ภายใต้หัวข้อ “สีสันเขตตะวันตกภาคเหนือ”

รายละเอียด

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 256 ฉบับจากผู้ฟัง 45 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

เยือนหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา จังหวัดฟู้เถาะ ในภาคเหนือของเวียดนาม

เยือนหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา จังหวัดฟู้เถาะ ในภาคเหนือของเวียดนาม

(VOVworld) – จังหวัดฟู้เถาะอยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 80 ก.ม ซึ่งมีหมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆ เช่น หมู่บ้านงอบซายงา หมู่บ้านปลูกต้นไม้ประดับและหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา ...