สัปดาห์ความมั่นคงด้านอาหารและการสนทนานโยบายระดับสูงในกรอบของปีเอเปก

สัปดาห์ความมั่นคงด้านอาหารและการสนทนานโยบายระดับสูงในกรอบของปีเอเปก

(VOVWORLD) -ในกรอบสัปดาห์ความมั่นคงด้านอาหาร เมื่อวันที่19สิงหาคม ณ นครเกิ่นเทอ ได้มีการจัดการสัมมนาการเพิ่มทักษะความสามารถเกี่ยวกับการลดความสูญเสียและความฟุ่มเฟือยด้านอาหารเพื่อมุ่งสู่ระบบอาหารเอปกอย่างยั่งยืน  
แลกเปลี่ยนทักษะความสามารถในการเจรจาเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในกรอบของเอฟทีเอ

แลกเปลี่ยนทักษะความสามารถในการเจรจาเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในกรอบของเอฟทีเอ

(VOVWORLD) - "แลกเปลี่ยนทักษะความสามารถในการเจรจาเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในกรอบของเอฟทีเอ"คือหัวข้อของการสัมมนาที่มีขึ้นในเช้าวันที่19สิงหาคม ณ นครโฮจิมินห์ ในกรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกครั้งที่3  
การสัมมนาต่างๆในกรอบของการประชุม SOMครั้งที่3

การสัมมนาต่างๆในกรอบของการประชุม SOMครั้งที่3

(VOVWORLD) -เมื่อเช้าวันที่18สิงหาคม ณ นครโฮจิมินห์ ในกรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกหรือSOMครั้งที่3และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดการสัมมนาต่างๆ
เวียดนามผลักดันการปฏิบัติเนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆของปีเอเปก ๒๐๑๗ ต่อไป

เวียดนามผลักดันการปฏิบัติเนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆของปีเอเปก ๒๐๑๗ ต่อไป

(VOVWORLD) - การรักษาความมั่นคงด้านอาหาร สร้างสรรค์หน่วยงานการเกษตรที่ยั่งยืนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคือเนื้อหาที่ร้อนระอุของโลกและได้รับความสนใจจากหลายประเทศ นี่คือหนึ่งใน ๔ เนื้อหาที่เวียดนาม ประเทศเจ้าภาพปีเอเปก ๒๐๑๗ ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ และได้ถูกระบุในระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๓ เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกหรือSOM3...
วันแรกของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปก ครั้งที่3และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง

วันแรกของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปก ครั้งที่3และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง

(VOVWORLD) - วันที่18สิงหาคม ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกหรือSOMครั้งที่3และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง   
สัปดาห์ความมั่นคงด้านอาหารเอเปกปี2017จะมีขึ้นในระหว่างวันที่18-25สิงหาคม

สัปดาห์ความมั่นคงด้านอาหารเอเปกปี2017จะมีขึ้นในระหว่างวันที่18-25สิงหาคม

(VOVWORLD) -ในกรอบของปีเอเปก2017   ในระหว่างวันที่18-25สิงหาคม ณ นครเกิ่นเทอ กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามจะจัดสัปดาห์ความมั่นคงด้านอาหารและการสนทนานโยบายระดับสูงเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน...
การปล่อยแถวขบวนกองกำลังรักษาความปลอดภัยให้แก่กิจกรรมเอเปก 2017

การปล่อยแถวขบวนกองกำลังรักษาความปลอดภัยให้แก่กิจกรรมเอเปก 2017

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ตำรวจนครเกิ่นเทอได้จัดการประชุมปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่กิจกรรมต่างๆของเอเปก 2017 และปล่อยแถวกองกำลังตำรวจจราจรนำขบวนและจัดการจราจรตลอดเส้นทาง เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้แทนที่เข้าร่วมฟอรั่มการสนทนาระดับสูงในนครเกิ่นเทอ...
ฟอรั่มหลายฝ่าย“ลงทุนให้แก่ประชากรสูงอายุที่คล่องตัวและมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อการขยายตัวอย่างยั่งยืน”

ฟอรั่มหลายฝ่าย“ลงทุนให้แก่ประชากรสูงอายุที่คล่องตัวและมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อการขยายตัวอย่างยั่งยืน”

(VOVWORLD) - วันที่ 15 สิงหาคม ฟอรั่มหลายฝ่าย “ลงทุนให้แก่ประชากรสูงอายุที่คล่องตัวและมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อการขยายตัวอย่างยั่งยืน” ภายใต้หัวข้อ “วิธีการเข้าถึงภูมิภาคเพื่อผลักดันการดูแลเอาใจใส่ในระยะยาวอย่างมีความคิดสร้างสรรค์” ได้เปิดขึ้น ณ...
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ตำรวจจราจรเพื่อบริการสัปดาห์ผู้นำเอเปก

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ตำรวจจราจรเพื่อบริการสัปดาห์ผู้นำเอเปก

(VOVWORLD) -เมื่อค่ำวันที่14สิงหาคม ณ นครดานัง กรมตำรวจจราจรสังกัดกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปได้ประสานงานกับสถาบันตำรวจประชาชนเปิดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่กองกำลังตำรวจจราจรนครดานังเพื่อสนับสนุนการจัดสัปดาห์ผู้นำเอเปกปี2017ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้  
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกครั้งที่3

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกครั้งที่3

(VOVWORLD) -เมื่อเช้าวันที่11สิงหาคม ณ กรุงฮานอย คณะเลขาธิการเอเปกได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทจัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกครั้งที่3หรือSOM3และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่18-30สิงหาคมนี้ ณ นครโฮจิมินห์ 
สร้างสรรค์เอเปกที่เปิดกว้าง เปลี่ยนแปลงใหม่และรอบด้าน

สร้างสรรค์เอเปกที่เปิดกว้าง เปลี่ยนแปลงใหม่และรอบด้าน

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม การประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจสถานประกอบการเอเปกหรือ ABAC ครั้งที่ 3 ได้เสร็จสิ้นลงหลังจากประชุมมาเป็นเวลา 5...
เวียดนามเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของการประชุมเอบีเอซีครั้งที่ 3

เวียดนามเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของการประชุมเอบีเอซีครั้งที่ 3

(VOVWORLD) -นายบุ่ยแทงเซิน หัวหน้าคณะผู้แทนและรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเวียดนามได้แจ้งกระบวนการของเอเปกในครึ่งปีที่ผ่านมา
ประธานกองทุนเอเชีย-แปซิฟิกแคนาดาเรียกร้องให้เอื้อให้แก่การพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

ประธานกองทุนเอเชีย-แปซิฟิกแคนาดาเรียกร้องให้เอื้อให้แก่การพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

(VOVWORLD) -บรรดาผู้อำนวยการบริหารสมาชิกABAC ได้ยื่นข้อเสนอต่างๆเพื่อปรับปรุงนโยบายและบรรยากาศการประกอบธุรกิจในภูมิภาคเอเปกเพื่อเสนอผู้นำเอเปกในการประชุมผู้นำเอเปกที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ นครดานัง 
เปิดสัปดาห์การประชุม ABAC 3

เปิดสัปดาห์การประชุม ABAC 3

(VOVWORLD) -เมื่อเช้าวันที่25กรกฎาคม ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้มีการจัดการประชุมสภาให้คำปรึกษาสถานประกอบการเอเปกหรือ ABAC...
สภาให้คำปรึกษาสถานประกอบการเอเปกประชุม ณ แคนาดา

สภาให้คำปรึกษาสถานประกอบการเอเปกประชุม ณ แคนาดา

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม ณ เมืองโทรอนโต้ ประเทศแคนาดาจะมีการจัดการประชุมของสภาให้คำปรึกษาสถานประกอบการเอเปกหรือ ABAC ครั้งที่ 3...
 เอเปกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์ประชากรสูงอายุ

เอเปกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์ประชากรสูงอายุ

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานกับคณะเลขาธิการฟอรั่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกจัดการสัมมนาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์ประชากรสูงอายุ โดยมีผู้แทน...