ធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខជាដាចខាតក្នុងសប្ដាហ៍សន្និសីទកំពូល APEC 2017

ធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខជាដាចខាតក្នុងសប្ដាហ៍សន្និសីទកំពូល APEC 2017

(VOVWORLD) -    នាថ្ងៃទី១៨មិនា នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang បានជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនគរបាល  
ដាណាំងប្រមូលផ្តុំត្រៀមរៀបចំអោយសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC

ដាណាំងប្រមូលផ្តុំត្រៀមរៀបចំអោយសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC

(VOVWORLD) -         យោងតាមគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដាណាំងថា៖ទីក្រុងកំពុង ប្រមូលផ្តុំគ្រប់កម្លាំង ដើម្បីសម្រេចការងារត្រៀមរៀបចំអោ ...
APEC 2017: ការជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC នៅ Da Nang

APEC 2017: ការជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC នៅ Da Nang

(VOVWORLD) -សន្និសីទកំពូល APEC ប្រព្រឹត្តទៅនៅ Da Nang នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍កិច្ចការបរទេសសំខាន់បំផុតរបស់ Da Nan ...
សន្និសីទការសន្ទនាសាធារណៈ-ឯកជនស្តីពីនារីនិងសេដ្ឋកិច្ចបើកជាផ្លូវការនៅទីក្រុង Hue

សន្និសីទការសន្ទនាសាធារណៈ-ឯកជនស្តីពីនារីនិងសេដ្ឋកិច្ចបើកជាផ្លូវការនៅទីក្រុង Hue

(VOVWORLD) - សន្និសីទអំពីការសន្ទនាសាធារណៈ-ឯកជនស្តីពីនារីនិងសេដ្ឋកិច្ចបើកជាផ្លូវការនៅទីក្រុង Hue (ភាគកណ្ដាលវៀតណាម) នាថ្ងៃទី ២៨ កញ្ញ ...
ត្រៀមរៀបចំល្អបំផុតសម្រាប់ សប្តាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧

ត្រៀមរៀបចំល្អបំផុតសម្រាប់ សប្តាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ កញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី  រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិ APEC ២ ...
  គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័នត្រូវរួមសហការជិតស្និទ្ធិក្នុងការងាររៀបចំសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧

គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័នត្រូវរួមសហការជិតស្និទ្ធិក្នុងការងាររៀបចំសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី១៤កញ្ញា ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang បានជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិ APEC ២០១៧ ការិយាល័យ ...
APEC ២០១៧៖កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍របស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម

APEC ២០១៧៖កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍របស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣កញ្ញា នៅទីក្រុងហូជីមិញ(ភាគខាងត្បូងវៀតណាម)  បានប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចប្រជុំលើកទី៤៥  នៃក្រុមការងារ សហគ្រាសខ្ន ...
APEC 2017៖សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីលទ្ធភាពទាក់ទងរបស់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមក្នុងខឿនសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

APEC 2017៖សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីលទ្ធភាពទាក់ទងរបស់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមក្នុងខឿនសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

(VOVWORLD) -ក្នុងក្របខ័ន្ឌនៃបណ្ដាកិច្ចប្រជុំ នៅសប្ដាហ៍សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម  APEC ២០១៧ នៅទីក្រុងហូជីមិ ...
APEC 2017៖ សហគ្រាសចាប់ផ្ដើមអាជីព ផ្លាស់ប្ដូរថ្មី និងរស់រវើក

APEC 2017៖ សហគ្រាសចាប់ផ្ដើមអាជីព ផ្លាស់ប្ដូរថ្មី និងរស់រវើក

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ កញ្ញា នៅទីក្រុងហូជីមិញ បានប្រព្រឹត្តិទៅសិក្ខាសាលា សហគ្រាសធុនតូចបំផុត តូច និងមធ្យម ចាប់ផ្ដើមអាជីព ផ្លា ...
APEC ស្វែងរកដំណោះស្រាយជួយឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម

APEC ស្វែងរកដំណោះស្រាយជួយឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម

(VOVWORLD) -ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី APEC 2017 ទទួលបន្ទុកសហគ្រាស់ខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅទីក្រុងហូជីមិញនោះ នាព្រឹកថ្ងៃ ...
បណ្ដាសន្និសីទនានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទលើកទី ៣ ថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់(SOM ៣)

បណ្ដាសន្និសីទនានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទលើកទី ៣ ថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់(SOM ៣)

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ សីហា នៅទីក្រុងហូជីមិញ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទលើកទី ៣ ថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់(SOM ៣) ចំណុះវេទិកាសហប្រតិប ...
APEC 2017៖សន្និសីទលើកទី៣បណ្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ APEC និងកិច្ចប្រជុំទាក់ទិននានា

APEC 2017៖សន្និសីទលើកទី៣បណ្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ APEC និងកិច្ចប្រជុំទាក់ទិននានា

(VOVWORLD) -  នាថ្ងៃទី១៨សីហា នៅទីក្រុងហូជីមិញ សន្និសីទបណ្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ APEC លើកទី៣ (SOM3)និងកិច្ចប្រជុំទាក់ទិននានាបានចូលថ្ងៃធ ...
វៀតណាមបន្តជំរុញអនុវត្តអាទិភាពក្នុងឆ្នាំ APEC 2017

វៀតណាមបន្តជំរុញអនុវត្តអាទិភាពក្នុងឆ្នាំ APEC 2017

(VOVWORLD) -ការធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារ ការកសាងកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពបន្សាំបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ កំពុងជាបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកនៅទូទាំងពិភព ...
សប្តាហ៍សន្តិសុខស្បៀងអាហារ APEC ២០១៧ នឹងប្រព្រឹត្តិទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ ថ្ងៃទី ២៥ សីហា

សប្តាហ៍សន្តិសុខស្បៀងអាហារ APEC ២០១៧ នឹងប្រព្រឹត្តិទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ ថ្ងៃទី ២៥ សីហា

(VOVWORLD) -ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ សីហា ក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាមនឹងរៀបចំសប្តាហ៍សន្តិសុខស្បៀងអាហារ និងកិច្ចសន្ទនាគ ...