Bài 11: Chủ đề ăn uống (Tiết 2)

Bài 11: Chủ đề ăn uống (Tiết 2)

16/01/2017 - 0:00

(VOV5) - Bài 11: Chủ đề ăn uống (Tiết 2)

Xem thêm

Bài 11: Chủ đề ăn uống (Tiết 1)

Bài 11: Chủ đề ăn uống (Tiết 1)

09/01/2017 - 12:55

(VOV5) - Bài 11: Chủ đề ăn uống (Tiết 1)

Xem thêm

Bài 10: Chủ đề ở nhà hàng (Tiết 3)

Bài 10: Chủ đề ở nhà hàng (Tiết 3)

19/12/2016 - 0:00

(VOV5) - Bài 10: Chủ đề ở nhà hàng (Tiết 3)

Xem thêm

Bài 10: Chủ đề ở nhà hàng (Tiết 2)

Bài 10: Chủ đề ở nhà hàng (Tiết 2)

12/12/2016 - 0:00

(VOV5) - Bài 10: Chủ đề ở nhà hàng (Tiết 2)

Xem thêm

Bài 10: Chủ đề ở nhà hàng (Tiết 1)

Bài 10: Chủ đề ở nhà hàng (Tiết 1)

06/12/2016 - 14:38

(VOV5) - Bài 10: Chủ đề ở nhà hàng (Tiết 1)

Xem thêm

Bài 9: Bạn đã về Việt Nam chưa (Tiết 3)

Bài 9: Bạn đã về Việt Nam chưa (Tiết 3)

23/11/2016 - 12:34

(VOV5) - Bài 9: Bạn đã về Việt Nam chưa (Tiết 3)

Xem thêm

Bài 9: Bạn đã về Việt Nam chưa (Tiết 2)

Bài 9: Bạn đã về Việt Nam chưa (Tiết 2)

08/11/2016 - 15:44

(VOV5) - Bài 9: Bạn đã về Việt Nam chưa (Tiết 2)

Xem thêm

Bài 9: Bạn đã về Việt Nam chưa (Tiết 1)

Bài 9: Bạn đã về Việt Nam chưa (Tiết 1)

25/10/2016 - 14:56

(VOV5) - Bài 9: Bạn đã về Việt Nam chưa (Tiết 1)

Xem thêm

Bài 8: Chủ đề thời gian (Tiết 3)

Bài 8: Chủ đề thời gian (Tiết 3)

17/10/2016 - 13:14

(VOV5) - Bài 8: Chủ đề thời gian (Tiết 3)

Xem thêm

Bài 8: Chủ đề thời gian (Tiết 2)

Bài 8: Chủ đề thời gian (Tiết 2)

11/10/2016 - 10:38

(VOV5) - Bài 8: Chủ đề thời gian (Tiết 2)

Xem thêm

Bài 8: Chủ đề thời gian (Tiết 1)

Bài 8: Chủ đề thời gian (Tiết 1)

03/10/2016 - 15:23

(VOV5) - Bài 8: Chủ đề thời gian (Tiết 1)

Xem thêm

Bài 6: Ôn tập các mẫu câu (Tiết 3)

Bài 6: Ôn tập các mẫu câu (Tiết 3)

19/09/2016 - 10:07

(VOV5) - Bài 6: Ôn tập các mẫu câu (Tiết 3)

Xem thêm

Bài 6: Câu hỏi Đã - Chưa (Tiết 2)

Bài 6: Câu hỏi Đã - Chưa (Tiết 2)

15/09/2016 - 13:57

Bài 6: Câu hỏi Đã - Chưa (Tiết 2)

Xem thêm

Bài 6: Câu hỏi Có - Không (Tiết 1)

Bài 6: Câu hỏi Có - Không (Tiết 1)

31/08/2016 - 15:54

(VOV5) - Bài 6: Câu hỏi Có - Không (Tiết 1)

Xem thêm

Bài ôn tập 2 (Tiết 1)

Bài ôn tập 2 (Tiết 1)

08/08/2016 - 16:14

(VOV5) - Bài ôn tập 2 (Tiết 1)

Xem thêm

Bai on tap 2 (Tiet 2)

Bai on tap 2 (Tiet 2)

08/08/2016 - 15:59

(VOV5) - Bai on tap 2 (Tiet 2)

Xem thêm

Bài ôn tập 1 (Tiết 2)

Bài ôn tập 1 (Tiết 2)

08/08/2016 - 15:54

(VOV5) - Bài ôn tập 1 (Tiết 2)

Xem thêm

Bài ôn tập 1 (Tiết 1)

Bài ôn tập 1 (Tiết 1)

01/08/2016 - 15:51

(VOV5) - Bài ôn tập 1 (Tiết 1)

Xem thêm

Bài 5: Đây là gì (Tiết 3)

Bài 5: Đây là gì (Tiết 3)

27/07/2016 - 19:01

(VOV5) - Bài 5: Đây là gì (Tiết 3)

Xem thêm

Bài 5: Đây là gì (Tiết 2)

Bài 5: Đây là gì (Tiết 2)

12/07/2016 - 15:46

(VOV5) - Bài 5: Đây là gì (Tiết 2)

Xem thêm

Lai Châu trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Lai Châu trưng bày tư liệu

(VOV5) - Ngày 13/1, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai...

Xem thêm

Đêm thơ nhạc: Đất nước và Tình Yêu

Đêm thơ nhạc: Đất nước và Tình Yêu

(VOV5) - Chương trình nghệ thuật “Đất nước và Tình yêu” là đêm thơ nhạc đặc biệt, giới thiệu những tác phẩm thơ của nhà thơ Lê Cảnh được các...

Lai Châu trong vận hội mới(tập 1)
Lai Châu trong vận hội mới(tập 2)