Cảm xúc Đá Nam

Cảm xúc Đá Nam

(VOV5) - Ánh điện sáng ở đảo Đá Nam giữa biển đêm sẽ có một phần nhỏ đóng góp từ chúng tôi - Quỹ Vì chủ quyền biển đảo Việt Nam tại...