Thầy tôi

Thầy tôi

(VOV5) - Những hồi ức về Giáo sư Nguyễn Kim Đính, chuyên gia hàng đầu về văn hóa, văn học Nga