Mumbai và những chuyến tàu đêm

Mumbai và những chuyến tàu đêm

(VOV5) - Những bỡ ngỡ đầu đời, những trải nghiệm khi hoà nhập với cuộc sống, môi trường làm việc nơi đây, bắt đầu từ vị trí một nhân viên kinh...
Mùa xuân trong thi ca Việt

Mùa xuân trong thi ca Việt

(VOV5) - Mùa xuân như một sự khởi đầu mới, điều này được nói nhiều trong thi ca Việt. Nhưng nói như thế nào và nói cách nào? Nhà thơ Hồng...