Dương Tường Thơ – trong thi có họa

Dương Tường Thơ – trong thi có họa

(VOV5) - Dương Tường Thơ là tuyển tập những sáng tác rải rác trong cuộc đời của tác giả, trong đó thơ thị giác là một phần quan trọng trong sáng...