Gặp lại Phan Vũ trong “Ta còn em“

(VOV5) - “Ta còn em” – câu bắt đầu điệp khúc trong bài hát “Em ơi Hà Nội phố” đã được lấy làm tựa đề cho tập thơ mới đây của nhà thơ...