Gặp gỡ những họa sĩ K40

Gặp gỡ những họa sĩ K40

(VOV5) - Kéo dài từ ngày 25/5 đến hết ngày 7/6, triển lãm K40 Meet là một cuộc hội tụ chuyên ngành của khóa 40, Đại học Mỹ thuật...