Hôn nhân của người Lô Lô

Hôn nhân của người Lô Lô

(VOV5) - Cư trú chủ yếu trên miền núi cao, dân tộc Lô Lô gìn giữ được nhiều phong tục truyền thống đặc sắc. Trong đó tập tục hôn nhân của...
Trang phục của người Giẻ Triêng

Trang phục của người Giẻ Triêng

(VOV5) - Giẻ Triêng là tộc người có một nền văn hóa dân gian khá đặc sắc và bảo lưu được nhiều yếu tố văn hóa truyền thống của cư dân khu vực Bắc...