Lễ đón dâu của người Sán Dìu

Lễ đón dâu của người Sán Dìu

(VOV5) - Dân tộc Sán Dìu ở Việt Nam có nhiều nét độc đáo về các nghi lễ như nghi lễ cúng cơm mới, rửa bừa, cúng thần rừng... đến nay...