Lễ hội Ariêu ping của dân tộc Pa kô

Lễ hội Ariêu ping của dân tộc Pa kô

(VOV5) - Lễ hội Ariêu ping là lễ hội lớn, nên mọi gia đình trong làng đều chuẩn bị lễ vật cúng, lương thực, thực phẩm để thết đãi khách quý...
Lễ hội Ada của dân tộc Pa kô

Lễ hội Ada của dân tộc Pa kô

(VOV5) - Dù cuộc sống hiện nay đã nhiều thay đổi, nhưng phong tục tập quán trong lễ hội Ada vẫn được gìn giữ, tạo sự hấp dẫn thu hút khách du lịch đến...
Dân tộc Pa kô

Dân tộc Pa kô

(VOV5) -Pa kô là dân tộc thiểu số, sống trên dãy Trường Sơn, tập trung ở 2 tỉnh Quảng Trị trở và Thừa Thiên Huế. Cuộc sống của người Pa...
Phong tục tang ma của người Lô Lô

Phong tục tang ma của người Lô Lô

(VOV5) - Phong tục tang ma của người Lô Lô không chỉ mang tính chất tín ngưỡng, mà hàm chứa giá trị văn hóa, thể hiện đạo hiếu của con cái đối...
Hôn nhân của người Lô Lô

Hôn nhân của người Lô Lô

(VOV5) - Cư trú chủ yếu trên miền núi cao, dân tộc Lô Lô gìn giữ được nhiều phong tục truyền thống đặc sắc. Trong đó tập tục hôn nhân của...