Làng làm khóa Tương Chúc

Làng làm khóa Tương Chúc

(VOV5) - Nghề khóa cực kỳ khó học bởi nó là nghề cha truyền, con nối. Từ trước tới nay chưa có bất kỳ trường lớp, hay trường đại học nào...
Chợ phiên vùng cao tại Hà Nội

Chợ phiên vùng cao tại Hà Nội

(VOV5) - Những phiên chợ vùng cao được tổ chức vào những dịp lễ Tết tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam luôn để lại ấn tượng...
Từ Vân - Làng may cờ Tổ quốc

Từ Vân - Làng may cờ Tổ quốc

(VOV5) -Trải qua bao thăng trầm lịch sử, tình yêu Tổ quốc vẫn ngày ngày được nhân lên qua từng đường kim mũi chỉ của người dân làng Từ Vân
Tinh hoa nghề chạm bạc làng Đồng Xâm

Tinh hoa nghề chạm bạc làng Đồng Xâm

(VOV5) - Thế hệ nối tiếp thế hệ, kỹ nghệ làng nghề Đồng Xâm không ngừng được hoàn thiện, sản phẩm làng nghề Đồng Xâm đã được công nhận là thương...