Làng làm kèn Tây Hải Hậu

Làng làm kèn Tây Hải Hậu

(VOV5) - Phạm Pháo là một làng quê thuần nông của tỉnh Nam Định, nhưng thật đặc biệt, đây lại là nơi nổi tiếng với nghề làm kèn đồng