Đặc sắc Tuần Phim APEC 2017

Đặc sắc Tuần Phim APEC 2017

(VOV5) - Các phim được trình chiếu trong chương trình này được chọn lọc từ các nền điện ảnh của các thành viên APEC, thể hiện bản sắc văn hóa, đặc trưng và...
Khởi động Giải thưởng Phim ASEAN

Khởi động Giải thưởng Phim ASEAN

(VOV5) - Tiêu chí của giải thưởng hướng đến các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, các nhà làm phim, nghệ sĩ điện ảnh có sức sáng tạo nổi bật trong...
Tổ chức Tuần Phim APEC Việt Nam 2017

Tổ chức Tuần Phim APEC Việt Nam 2017

(VOV5) - Tuần phim được tổ chức theo tiêu chí kết nối văn hóa giữa các nền kinh tế thành viên APEC, góp phần xây dựng cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương hòa bình...