Khai mạc phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 5. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14 vừa qua và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14. 


Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho Thành phố Hà Nội; việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016; nghe Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Phiên họp sẽ bế mạc ngày 22/12.

Phản hồi

Các tin/bài khác