10 tháng, giải ngân vốn FDI đạt 10,15 tỷ USD

(VOV5) - Cục Ðầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Ðầu tư) vừa công bố 10 tháng qua, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 10,15 tỷ USD, tăng 5,9 % so với cùng kỳ năm 2013.

Hoạt động của doanh nghiệp FDI tiếp tục đà tăng trưởng khá. Xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) trong 10 tháng qua đạt 82,48 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 67% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô trong 10 tháng đạt 76,2 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ 2013. Trong khi đó, nhập khẩu của khu vực FDI tính đến tháng 10/2014 đạt 68,66 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 57% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung 10 tháng, khu vực FDI xuất siêu 13,8 tỷ USD.

Về thu hút FDI, 10 tháng qua, tính chung cả cấp mới và tăng vốn, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 13,7 tỷ USD, bằng 71,2% so với cùng kỳ 2013./.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác