Ngành Công thươngphấn đấu tăng trưởng xuất khẩu đạt 10%

(VOV5) - Chiều 12/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Ngành Công thương Việt Nam. 


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị toàn ngành khắc phục các khó khăn, trở ngại, phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu 10%, đạt bằng và cao hơn chỉ tiêu năm 2015 , đóng góp vào thành tích tăng trưởng GDP chung của cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công thương phải đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý; làm tốt hơn nữa việc tổ chức thị trường, đảm bảo minh bạch, chống độc quyền. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Bộ Công thương nỗ lực để lĩnh vực công nghiệp, thương mại trong nước phát triển nhanh; tăng trưởng kết nối chuỗi giá trị toàn cầu. Bộ Công thương phải có chính sách phù hợp để huy động được khu vực tư nhân tham gia tích cực hơn vào tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Thủ tướng cho rằng Bộ Công thương phải nhất quán phương pháp làm việc với tinh thần khởi nghiệp, phục vụ doanh nghiệp; phải xây dựng hệ thống thông tin đánh giá kịp thời; đổi mới cách làm quy hoạch, xây dựng chiến lược, định hướng thị trường.

Thủ tướng nhấn mạnh tới hướng xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, lấy doanh nghiệp làm trọng tâm phục vụ, kiên quyết bảo vệ môi trường trong đó có bao gồm cả môi trường thiên nhiên, môi trường xã hội, môi trường cạnh tranh, đặc biệt là môi trường sống của người dân. 

Phản hồi

Các tin/bài khác