Triển lãm Tranh Tết Kỷ Hợi

(VOV5) - Tại lễ khai mạc Triển lãm sẽ có tọa đàm xung quanh chủ đề tranh Tết nói chung và tranh Tết Kỷ Hợi 2019 nói riêng