Hai đơn vị cấp huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

(VOV5) - Thủ tướng trao quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên cho huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) 

Hai đơn vị cấp huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới - ảnh 1

Sáng nay, huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây cũng là 2 đơn vị đầu tiên trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới.Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương tỉnh Đồng Nai đã trở thành tỉnh đi đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới vì trong khi trung bình cả nước chỉ đạt gần 9% số xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới thì tại Đồng Nai, con số này là 38%.


Hai đơn vị cấp huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới - ảnh 2


Theo Thủ tướng, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong cả nước còn rất nặng nề vì 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới chính là những tiêu chí cụ thể thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và cũng là cụ thể mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà trước hết là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Đây cũng là nội dung cụ thể của tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn nông thôn theo hướng năng suất, hiệu quả cao hơn. Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai và các địa phương khác cần tiếp tục coi xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và chăn nuôi. Thủ tướng cho biết, mục tiêu của chính phủ là đến cuối năm nay, có 20% số xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và mục tiêu trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 là sẽ có 1/ 2 số xã trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới sau 5 năm nữa.

Phản hồi

Các tin/bài khác