Diễn đàn "Trí thức trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"

(VOV5) - Ngày 28/1,  Diễn đàn "Trí thức trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng", hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015) được tổ chức tại Hà Nội.


Diễn đàn là cơ hội để đội ngũ trí thức trẻ Khối các cơ quan Trung ương bày tỏ những suy nghĩ, tình cảm, mong muốn và trách nhiệm với Đảng, cũng như những kỳ vọng và mong muốn của Đảng đối với thế hệ trẻ nói chung và đội ngũ trí thức trẻ nói riêng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.


 Với tinh thần đó, tại Diễn đàn thảo luận các nội dung thể hiện niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng và truyền thống vẻ vang 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng; các nội dung về công tác phát triển đảng viên trẻ ở cơ sở và giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự trưởng thành và phát triển của lực lượng trí thức trẻ; các giải pháp liên quan đến chủ trương chính sách nhằm phát triển đội ngũ trí thức trẻ trong giai đoạn hiện nay.


Diễn đàn do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức./.


Phản hồi

Các tin/bài khác