Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc vì sự phát triển đất nước

(VOV5)Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam  (1/6/2000-1/6/2015), thuộc Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam, diễn ra sáng nay, 25/6, tại Hà Nội. 


15 năm qua, Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu, tổ chức nhiều hoạt động gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Trung tâm đã phục hồi một số môn nghệ thuật dân gian truyền thống đang bị mai một như: nghệ thuật Bài Chòi, Hát Xẩm Hà Thành, văn hóa Thăng Long với Tây Sơn- Nguyễn Huệ… 


Không chỉ quảng bá, bảo tồn văn hóa dân tộc ở trong nước, Trung tâm còn tổ chức giới thiệu về nghệ thuật dân tộc tại một số nước như Mỹ, Nhật Bản, Đức… Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Kỷ niệm 15 năm thành lập trung tâm là dịp tổng kết những gì đã làm được và chưa làm được trên cơ sở đó đề ra định hướng, phù hợp thiết thực xây dựng ngôi nhà chung văn hóa dân tộc Việt Nam. Chính phủ mong Trung tâm tiếp tục đổi mới hơn nữa trong công tác, phát huy tính năng động sáng tạo, thế mạnh của mỗi thành viên trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc vì sự phát triển của đất nước.

Phản hồi

Các tin/bài khác