ការប្រឡង “មិត្តដឹងអ្វីខ្លះអំពីវៀតណាម?”

ការប្រឡង “មិត្តដឹងអ្វីខ្លះអំពីវៀតណាម?” - ảnh 1
រូបថតអ៊ីនធឺណែត

(VOVworld) – ការប្រឡង “មិត្តដឹងអ្វីខ្លះអំពីវៀតណាម?” ដែលវិទ្យុ​សម្លេងវៀត
ណាម (VOV) រៀបចំឡើង បន្តទទួលបានការយកចិត្តទុក​ដាក់​និងការចូលរួមជា
ច្រើនរបស់មិត្ត អ្នកស្តាប់លើគ្រប់ទិសទីលើពិភពលោក។ រហូតមកដល់ពេលនេះ
កម្មវិធីផ្សាយជា ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានបទប្រឡង​ច្រើនជាងគេ​។ ​​បណ្ដាខ្លឹម
សារទាក់ទិនដល់ចម្លើយ របស់សំនួរនៃការប្រឡងនេះ ត្រូវបានបណ្ដាអ្នកនិពន្ធ
ចុះផ្សាយតាមគេហទំព័រ Facebook របស់កម្មវិធី។ បទសរសេរទាំងនេះ ​ទទួលបាន
ការយកចិត្តទុកដាក់ តាមដាន និងចែករំលែករបស់ទស្សនិកជនចំនួនជាង៨០០
នាក់។ រួមជាមួយនោះ បណ្ដាខ្លឹមសារទាក់ទិនដល់ចម្លើយ របស់សំនួរនៃការប្រ
ឡងនេះ ក៏មានក្នុងនាទី៖ ប្រអបសំបុត្រមិត្តអ្នកស្ដាប់ ជាប្រចាំសប្ដាហ៍នៃវិទ្យុ
សម្លេងវៀតណាមផងដែរ។​

          លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី

          យើងខ្ញុំនឹងបន្តចេញផ្សាយអត្ថបទនានាដែលទាក់ទិនដល់ចម្លើយនៃការប្រ
ឡង៖​មិត្តយល់អ្វីអំពីវៀតណាម ដើម្បីបណ្ដាទស្សនិកជនបំពេញបន្ថែម​ចំពោះបទ
ប្រឡងរបស់ខ្លួន តាមកាលកំណត់ គឺថ្ងៃទី៣០ មិថុនាឆ្នាំ២០១៥។ ​

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ