លទ្ធផលនៃការប្រឡង “មិត្តយល់អ្វីអំពីវៀតណាម”ឆ្នាំ២០១៥

លទ្ធផលនៃការប្រឡង “មិត្តយល់អ្វីអំពីវៀតណាម”ឆ្នាំ២០១៥ - ảnh 1

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី២៤ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ គណៈប្រឹក្សាមេប្រយកនៃវិទ្យុសម្លេង
វៀតណាមបាន ដំណើរការវាយតំលៃវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រការប្រឡង “មិត្តយល់អ្វីអំពីវៀត
ណាម” ឆ្នាំ ២០១៥ ដែលត្រូវបានបំផុសឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១ មិនា ឆ្នាំ២០១៥ដល់ថ្ងៃ
ទី៣០ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។
គណៈប្រឹក្សាមេប្រយោគបាន​ឯកភាពជ្រើសរើសពានរង្វាន់ដូចតទៅ៖
រង្វាន់លេខ១៖ លោក John Rutledge សញ្ជាតិអាមេរិក ជាមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធី
ផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេស។
រង្វាន់លេខ២៖លោក Prigodich Nikolai Vladimirovich សញ្ជាតិបេឡារុស ជាមិត្តអ្នក
ស្ដាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយជាភាសារុស្ស៊ី។
រង្វាន់លេខ៣៖ លោក Zhao A Dong សញ្ជាតិចិន មិត្តអ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយជា
ភាសាខ្មែរ។
រង្វាន់លេខ៣៖​ លោក Cedin Rosyad Nurdin សញ្ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ជាមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃ
កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី។
រង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន១០រួមមាន៖ លោក Min Lin សញ្ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ជាមិត្តអ្នក
ស្ដាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយជាភាសា ឥណ្ឌូនេស៊ី។
លោក Nhikolai Larin សញ្ជាតិរុស្ស៊ី ជាមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយជាភាសារុស្ស៊ី។
លោក Chung Hoa Minh សញ្ជាតិចិន ជាមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាចិន។
លោក Toshimichi Ohtake សញ្ជាតិជប៉ុន ជាមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយជាភាសា
ជប៉ុន។
លោក Farid Boumechaal សញ្ជាតិ Algieri ជាមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយជាភាសា
បារាំង។
លោក Shri Bhagwan Sharma សញ្ជាតិឥណ្ឌា ជាមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយជា
ភាសាអង់គ្លេស។
លោក Soebianto W សញ្ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ជាមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយជាភាសា
ឥណ្ឌូនេស៊ី។
លោក Lydia Sari សញ្ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ជាមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយជាភាសា
ឥណ្ឌូនេស៊ី។
លោក Attaphong Ruongsirichoh សញ្ជាតិថៃ ជាមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយជា
ភាសាថៃ។
លោក Raif Chaaban សញ្ជាតិលីបង់ ជាមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយជាភាសា
បារាំង។
ក្រៅពីនោះ គណៈប្រឹក្សាមេប្រយកបានសំរេចប្រគល់រង្វាន់ពិសេសសំរាប់លោក
 Amir Jameel សញ្ជាតិប៉ាគីស្ថាន ជាមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាអង់
គ្លេស។
វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមសូមថ្លែងអំណរគុណដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់ជិត៣០០នាក់ដោយ
បានចូលរួមការប្រឡងនេះ។ពានរង្វាន់ទាំងឡាយនឹងត្រូវបានប្រគល់ជូននាខែ
កញ្ញាឆ្នាំ ២០១៥៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ