កម្មវិធីដៃគូអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វីក២០១៦សម្រេចសកម្មភាពនានានៅវៀតណាម

កម្មវិធីដៃគូអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វីក២០១៦សម្រេចសកម្មភាពនានានៅវៀតណាម - ảnh 1
កម្មវិធីដៃគូអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វីក២០១៦សម្រេចសកម្មភាពនានានៅវៀតណាម

          (VOV)_នាថ្ងៃទី២៨ កក្កដា កម្មវិធីដៃគូអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វីក ២០១៦ បានចាក​ចេញពី
ទីក្រុង Da Nang (ភូមិភាគកណ្ដាលវៀតណាម) ក្រោយរយៈ​ពេល២​សប្ដាហ៍ ​សម្រេចការ
ហ្វឹកហាត់ទប់ទល់នឹងគ្រោះធម្មជាតិ ផ្លាស់ប្តូរជំនាញ និង​សកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការ
ស្ដីអំពី៖សុខាភិបាល ជួសជុល សំណង់និងព្រឹត្តិការណ៍ទំនាក់ទំនងសហគមន៍។ ចូលរួម
ព្រឹត្តិការណ៍នេះ មានដំណាងបរទេសជា​ច្រើនដូចជា៖  អូស្ត្រាលី កាណាដា ជប៉ុន អង់
គ្លេស  អាមេរិក និងវៀតណាម ដោយមានគោលដៅបង្កើនសមត្ថភាពទប់ទល់នឹង
គ្រោះមហន្តរាយក្នុង​តំបន់។ ក្នុងរយៈពេលអនុវត្តកម្មវិធីនៅទីក្រុង Da Nang ​ចាប់ពី
ថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី២៨កក្កដា ភាគីទាំងឡាយបានរៀបចំសកម្មភាពជាច្រើន៕ 

          

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ