ការជួបសន្ទនាថ្នាក់ដឹកនាំសហជិពបណ្ដាខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាសមាជិក APEC។

ការជួបសន្ទនាថ្នាក់ដឹកនាំសហជិពបណ្ដាខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាសមាជិក APEC។ - ảnh 1
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានជួបសន្ទនាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនជាសមាជិកវេទិការ សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក (APEC)។


       VOV-នារសៀលថ្ងៃទី៣កញ្ញានៅអាគារ Novo-Ogarovo ជាយក្រុងម៉ូស្គូ
ប្រធានាធិបតី​រុស្ស៊ី Vladimir Putin បានជួបសន្ទនាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព​
នៃ​ខឿន​សេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនជាសមាជិកវេទិការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច
អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក (APEC)។ ប្រធានអគ្គសហព័ន្ធសហជីពវៀតណាម Dang
Ngoc Tung បានចូលរួមការ​ជួបសន្ទនា។ ថ្លែងមតិនៅការជួបសន្ទនា
ប្រធានាធិបតី Putin បាន​អះអាងថា ជាមួយ​តួនាទី​ជា​ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ APEC
លើកនេះ រុស្ស៊ីនឹងកត់សម្គាល់​បណ្ដា​មតិយោបល់​និង​ពិគ្រោះរបស់មជ្ឈដ្ឋាន
ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព ដាក់​ចូល​របៀបវារៈ​សំដៅលើកកំពស់​ប្រសិទ្ធភាព ប្រភពពលករនៅបណ្ដាប្រទេសសមាជិក APEC តាមរយៈនោះកាត់បន្ថយ​អាត្រាបាត់អាជីពនិងបង្កើនការងារធ្វើសំរាប់​ប្រជាជន។ តាមលោក Putin ថា
APEC កាន់តែមានអត្ថន័យសំខាន់ពីមួយថ្ងៃ​ទៅ​មួយថ្ងៃចំពោះខឿនសេដ្ឋកិច្ច
រុស្ស៊ីនិង​តួនាទី​ម្ចាស់ផ្ទះ​ឆ្នាំនេះនឹងនាំមកឲ្យប្រទេសនេះ​ឱកាសថ្មីជាច្រើនដើម្បី
អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចដំបន់​ចុងបូព៌ា។ បណ្ដាប្រតិភូបាន​ជូន​ឲ្យប្រធានាធិបតី Putin សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់​អង្គការសហជីពបណ្ដាខឿន​សេដ្ឋកិច្ចសមាជិក
ដើម្បីជូនឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំ APEC នឹងប្រជុំ​ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ដល់ថ្ងៃទី​៩កញ្ញា​ខាងមុខ
នៅទីក្រុង Vladivostok-រុស្ស៊ី៕

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ