កសាងបណ្ដាគំរោងការណ៍ជួយឧបត្ថម្ភអង្គភាពអាជីវកម្មតូចនិងមធ្យោម

កសាងបណ្ដាគំរោងការណ៍ជួយឧបត្ថម្ភអង្គភាពអាជីវកម្មតូចនិងមធ្យោម - ảnh 1
កសាងបណ្ដាគំរោងការណ៍ជួយឧបត្ថម្ភអង្គភាពអាជីវកម្មតូចនិងមធ្យោម

(VOV)_ក្នុងសម័យប្រជុំពិភាក្សាស្ដីអំពីគំរោងច្បាប់អង្គភាពអាជីវកម្មតូចនិង
មធ្យម នាព្រឹកថ្ងៃទី២២វិច្ឆិកា សមាជិកសភាជាច្រើនរូប បានចាត់ទុកថា៖ការ​កសាង
គំរោងច្បាប់គឺចាំបាច់ដើម្បីជំរុញខឿនសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេសគឺបណ្ដាអង្គ​ភាពអាជីវកម្ម
តូចនិងមធ្យម។ លោក Hoang Quang Ham សមាជិកសភា​មណ្ឌលខេត្ត Phu Tho បាន
អោយដឹងថា៖

          “ យើងត្រូវប្រមូលផ្តុំទៅលើខ្លឹមសារជួយឧបត្ថម្ភថវិកា តភ្ជាប់អង្គភាពអាជីវ​កម្ម
តូចនិងមធ្យម។ តាមនោះ កំណត់ច្បាស់ក្នុងច្បាប់ថា៖ បណ្ដាអាទិភាពចំពោះអង្គភាព
អាជីវកម្មធំៗ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គភាពអាជីវកម្មធំចំពោះ​អង្គភាពអាជីវ
កម្មតូចនិងមធ្យម៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ