កសាងបទដ្ឋានរួមសម្រាប់បង្កងអាស៊ាន

កសាងបទដ្ឋានរួមសម្រាប់បង្កងអាស៊ាន - ảnh 1
កែច្នៃបង្កងនាំចេញ (រូបថតៈ An Đăng/TTXVN)


(VOVworld)-នាថ្ងៃទី២៦កុម្ភៈនៅទីក្រុង Can Tho ភាគខាងត្បូងវៀតណាម សម្ព័ន្ធ
សមាគមកែច្នៃនិងនាំ ចេញជលផលវៀតណាម(VASEP)បានរួមផ្សំជាមួយសមា-
គមរបរនេសាទវៀតណាមនិងគំរោងការណ៍ “បង្កើនផលចំណេញកសិកម្មតាម
រយៈចំណេះដឹងអភិវឌ្ឍន៍អង្គភាពអាជីវកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម”ចំណុះស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍
អន្តរជាតិអាមេរិក (ASEAN.US.MARKET) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការកសាង​បទដ្ឋានរួមសម្រាប់បង្កងអាស៊ាន។ នៅទីនេះ លោក Nguyen Huu Dung អនុប្រធាន
VASEP បានចាត់ទុកថា នាបច្ចុប្បន្ន បណ្តាប្រទេសអាស៊ានកំពុងផ្គត់ផ្គង់ ឲ្យពិភព
លោកមរិមាណបង្កងជាង៨០% ក្នុងពេលដែលបណ្តាប្រទេសអាស៊ានត្រូវអនុវត្តន៍
បទដ្ឋានអន្តរជាតិផ្សេងៗជាច្រើន។ ទោះបីជាទីផ្សាគឺជារបស់អ្នកប្រើ ប្រាស់ក្តីប៉ុន្តែ
បណ្តាប្រទេសអាស៊ានបានឯកភាពនាំចេញបទដ្ឋានរួម១សម្រាប់បង្កងអាស៊ាន។
VASEP នឹងខំប្រឹងប្រែងជាមួយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋនានានិងបណ្តាប្រទេសអា
ស៊ានអនុវត្តន៍ក្រមបទដ្ឋានរួមសម្រាប់បង្កងអាស៊ាននេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ