ឆ្នាំ២០១៣វៀតណាមនឹងទាក់ទាញទុន FDIពី១៣ដល់១៤ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ឆ្នាំ២០១៣វៀតណាមនឹងទាក់ទាញទុន FDIពី១៣ដល់១៤ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក - ảnh 1
ឆ្នាំ២០១៣វៀតណាមនឹងទាក់ទាញទុន FDIពី១៣ដល់១៤ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក


        VOV-តាមសេចក្តីប្រកាសថ្មីបំផុតរបស់ក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគនាថ្ងៃទី
៤​មករា​នៅ​ក្រុងហាណូយ តាមគំរោងទុន FDI ចុះឈ្មោះក្នុងឆ្នាំ២០១៣នឹងទទួល
​បាន​​ពី១៣ដល់​១៤ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនិងទុនអនុវត្តទទួលបានប្រមាណ​១
ម៉ឺន​៥រយលានដល់​១ម៉ឺន១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកប្រហាក់ប្រហែលនឹង​ឆ្នាំ​
២០១២។ ដើម្បីបង្កើនការ​ទាក់ទាញទុន FDI ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ប្រធាននាយកដ្ឋាន
​វិនិយោគ​បរទេស ក្រសួង​ផែនការ​និងវិនិយោគវៀតណាមលោក Do Nhat Hoang
បាន​ឲ្យដឹងថា នៅចំពោះមុខ ត្រូវលើក​កំពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាព​ការងារ
​រៀបចំ​ផែនការ។ ទន្ទឹមនឹងនោះជំរុញកិច្ច​សហការ​រវាងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋថ្នាក់​
មជ្ឈឹម​និងដំបន់ក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភដោះស្រាយ​ការ​លំបាកសំរាប់បណ្ដាគំរោងការ​ដើម្បីជំរុញដោះទុនវិនិយោគយ៉ាងលឿន។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ក្រសួងក៏កែលំអរជា
​សារវន្ត​របៀបពន្លឿនវិនិយោគតាមទិសមានចំណុចសំខាន់តាមផ្នែកវិស័យដំបន់​និងតាមដៃគូនីមួយៗ។ ម៉្យាងទៀតកសាងរបងបច្ចេកទេសសមស្របនឹង​កិច្ច​
ព្រមព្រៀង​អន្តរជាតិដើម្បីរារាំងបណ្ដាគំរោងការវិនិយោគមិនចាំបាច់៕

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ